Mała Mysz z Opoczna

Wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie już ósmy rok uczestniczą w Ogólnopolskim Programie CEO „PoczytajMY”. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Marzena Jaruga nauczycielem wspomagający pani Dorota Błaszczyk. Kontynuujemy spotkania w Filii nr1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w OpocznieZajęcia czytelnicze prowadziły wolontariuszki: Natalia Dynda, Klaudia Dzianach, Kinga Bińczyk.
W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałyśmy zajęcia edukacyjne z pacynką Mądrą Myszą, która zapoznała dzieci z tajnikami wybranej profesji. Tegoroczna edycja projektu to: Mała mysz z wielkiego miasta. W programie miałyśmy czytanie fragmentów książek Mądra Mysz wydawnictwa Media Rodzina oraz zabawy z Myszką. Materiały do zabaw z bohaterami książek czerpałyśmy z przygotowanych scenariuszy przez wydawnictwo Media Rodzina.

Na każdym spotkaniu wraz z własnoręcznie zrobioną pacynką Mądrą Myszą poznawaliśmy tajniki zawodów. W grudniu odkrywaliśmy, jak pracuje się w autobusie. Wolontariuszki poprowadziły zabawę: wybrały wśród dzieci cztery osoby, które odgrywały rolę przedstawicieli kilku zawodów. Jedno z dzieci było „kierowcą autobusu”; „kierowca” zmieniał się na każdym „przystanku”. Innym dzieciom przydzieliliśmy role strażaka, policjanta i budowniczego. Zabawa przebiegała żywo, głośno i wesoło. Opowiadając o zawodach, pokazywałyśmy książeczki.

Na innych zajęciach czytaliśmy Mam przyjaciela budowniczego wydawnictwa. Na pytanie: „Czy ktoś chciałby zostać budowniczym?” chłopcy i dziewczynki odpowiedzieli twierdząco! Wykonaliśmy również projekt „Ulica” inspirowany przeczytaną lekturą. Na wprowadzeniu do zajęć wolontariuszki prosiły dzieci o wskazanie, jakie budynki trzeba zbudować w mieście. Następnie przedstawiły cel projektu (zbudowanie ulicy) i sposób działania. Podzieliły dzieci na grupy „specjalistyczne”: „murarze” (wycinali fasady z wydruków, przyklejali do pudełek), malarze” (malowali je), „drogowcy” (malowali drogę, robili oznakowania poziome i pionowe, sklejali drzewa). Każde z dzieci mogło też pracować samodzielnie a potem razem sklejaliśmy z ich prac „ulicę”. Dzieci przy pomocy wolontariuszek przyklejały kolorowe fasady na pudełka różnej wielkości tak, by domek można było postawić. W ten sam sposób wykonamy drzewa. Dla przygotowania „drogi” wolontariuszki narysowały na tekturze chodnik, trawniki, jezdnię z paskami. Przyklejały domki wzdłuż ulicy; na trawniku umieściły drzewa.

Na następnych zajęciach czytelniczych wspólnie zastanowiliśmy się nad problemem odpadów. Rozmawiamy z dziećmi o tym, co jest im dobrze znane z codzienności: skąd się biorą śmieci? Wolontariuszki mówimy o tym, jak ważne jest segregowanie śmieci. Pytały, czy dzieci wiedzą, co jeszcze należy segregować i wykorzystywać ponownie. Objaśniły ekoznaki-specjalne znaki na towarach. W dalszej części zajęć zastanawialiśmy się, na ile ważna jest praca śmieciarza. Przeczytaliśmy wspólnie przeczytały kilka fragmentów książeczki Mam przyjaciela śmieciarza . Po przeczytaniu wolontariuszki stawiały dzieciom pytania do tekstu, by sprawdzić, na ile uważnie słuchały. Dzieci uzyskały nowe informacje o recyklingu i utylizacja. Na zakończenie zajęć dzieci zastanowiły się, co można zrobić ze śmieci.

Jest jeszcze wiele zawodów, o których można zrobić by zajęcia. Te przeprowadzone przez nas pozwoliły każdemu z nas patrzeć z ufnością w przyszłość i wierzyć w to, iż kultura czytania wcale nie ginie
a książka to dopiero początek…