1,2,3... PoczytajMy

Startujemy z 2 nowymi rekrutacjami! Formularze aktywne od 20 czerwca!

PoczytajMy

W ramach programu młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych. Zajęcia zakładają wspólne czytanie, a także zajęcia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. 

  • Każdy klub czytelniczy powinien odbyć co najmniej 5 spotkań czytelniczych w ciągu 1 edycji. Za spotkanie czytelnicze rozumiemy organizację zajęć dla dzieci, w czasie których następuje głośne czytanie oraz ćwiczenia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. Zajęcia organizuje młodzież, tworząca klub czytelniczy.
  • Oprócz 3 regularnych spotkań klub czytelniczy powinien przeprowadzić 1 akcję czytelniczą. Za akcję czytelniczą rozumiemy 1 działanie skierowane do rówieśników w szkole lub do społeczności sąsiedzkiej, w której funkcjonuje klub czytelniczy. Akcja czytelnicza to wydarzenie dużo większe - angażujące całą społeczność szkolną, mająca na celu zainteresowanie i nakłonienie do czytania książek. Za akcję rozumiemy takie przedsięwzięcia jak: bookcrossing, maraton czytelniczy, konkursy czytelnicze, cytaty umieszczane na podwórku, w szkole, podchody.  Inspiracje do akcji można znaleźć w naszej nowej publikacji.
  • Obowiązuje limit miejsc (200 uczestników). Rekrutacja trwa od 20 czerwca do 2 września.
  • Każda zgłaszająca się osoba jest zobowiązana do przeczytania i zaakceptowania regulaminu, w którym zawarte są szczegółowe zasady uczestnictwa. Regulamin na dole strony.
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie CEO.

 

 

Od roku szkolnego 2018/19 startujemy z zupełnie nowym programem PoczytajMy o DOMach!

W ramach programu młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują zajęcia w tematyce zrównoważonego mieszkalnictwa.

Uczniowie, uczestniczący w klubie:

  • dowiedzą się, na czym polega zrównoważony rozwój miast i społeczności (zgodnie z 11. celem SDG i rekomendacjami New Urban Agenda);
  • przeprowadzą spotkania czytelnicze zrównoważonego rozwoju miast i społeczności oraz na podstawie przygotowanych materiałów oraz książek;
  • zorganizują akcję skierowaną do lokalnej społeczności dotyczącą zrównoważonego rozwoju miast i społeczności (zgodnie z 11. celem SDG i rekomendacjami New Urban Agenda);
  • wymienią się efektami własnej pracy z innymi klubami czytelniczymi.

Program opiera się na formule PoczytajMy, w którym młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów prowadzą zajęcia dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Więcej o formule PoczytajMy przeczytasz w naszej publikacji.

PoczytajMy o DOMach inaczej niż PoczytajMy trwa cały rok szkolny.

W pierwszym semestrze zapraszamy nauczycieli do odbycia obowiązkowego szkolenia wprowadzającego w tematykę zrownoważonego mieszkalnictwa. A następnie wraz ze swoim klubem czytelniczym przeprowadzenia co najmniej 1 spotkanie czytelnicze na podstawie zaproponowanych przez CEO scenariuszy. Za spotkanie czytelnicze rozumiemy organizację zajęć dla dzieci, w czasie których następuje głośne czytanie książki Domy C.Ellis oraz ćwiczenia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. Zajęcia organizuje młodzież, tworząca klub czytelniczy.

Pod koniec semestru opiekunowie wysyłają do koordynatora sprawozdanie z działań oraz z całym klubem uczestniczą w webinarium podsumowującym działania z 1 semestru.

W drugim semestrze zapraszamy Was do przeprowadzenia co najmniej  1 akcji czytelniczej na podstawie inspiracji, którą otrzymacie w nowo tworzącej się publikacji.  Za akcję czytelniczą rozumiemy 1 działanie skierowane do rówieśników w szkole lub do społeczności sąsiedzkiej, w której funkcjonuje klub czytelniczy.

Obowiązuje limit miejsc (30 uczestników). Rekrutacja trwa od 20 czerwca do 2 września.

Program skierowany jest do placówek miejskich znajdujących się na terenie lub okolicach Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic lub Wrocławia.

Każda zgłaszająca się osoba jest zobowiązana do przeczytania i zaakceptowania regulaminu, w którym zawarte są szczegółowe zasady uczestnictwa. Regulamin na dole strony.

Zgłoszeń proszę dokonywać przez formularz.