Bajowy świat Misia

Zajęcia przedszkolne dla dzieci sześcioletnich przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej pt. „PoczytaMY”.

     Spotkania czytelnicze z grupą przedszkolną rozpoczęłyśmy w październiku 2015r. Odbyło się 5 spotkań.

Książki do czytania  i analizowania wybrano po rozmowie wstępnej z wychowawczyniami. Wybór tekstów został dostosowanych do wieku dziecka i jego wrażliwości. Promując pozytywne wzorce postaw, zachowań, a także pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi, uwrażliwiamy na piękno słowa.

Czytana książka
X-XI 2015r. "Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem";
od 23-25 listopada trwały kolorowe dni z Misiem.

Głównym celem pierwszych spotkań było poszerzanie wiadomości dziecka o otaczającym świecie oraz wzbogacanie czynnego słownika,wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej,rozwijanie ekspresji ruchowej.

     Za każdym razem dzieci witały nas serdecznie z wypiekami na twarzy. Bawiąc uczyłyśmy szacunku do książki oraz poznawałyśmy tajniki komunikatu werbalnego i niewerbalnego. Musiałyśmy przygotować zajęcia tak ,aby uwagę dzieci skoncentrować na słuchaniu czytanych bajek opowiedzeniu treści,następnie pracy w grupach oraz zabawie przy muzyce. Głównym założeniem tych spotkań było budowanie u dzieci pozytywnego kojarzenia czytania z przyjemnością.Planowałyśmy gry i zabawy czytelnicze: zgaduj-zgadula, przyporządkowanie bohaterów bajek do tytułów,rysowanie-kolorowanie,układanie puzzli,jak również wspólne oglądanie fragmentów bajek.Przedszkolami bardzo chętnie brały udział w zabawach ruchowych np."Pająk i mucha","Ciepło zimno"," Myjnia samochodowa" oraz w nauce krótkich piosenek.

   Czytanie uświadomiło nam,że jest to sposób na wychowanie myślącego samodzielnie,wrażliwego człowieka.Przekonałyśmy się jak bogatą wyobraźnię posiadają małe dzieci.Z biegiem lat,gdzieś zatraca się tę wrażliwość,może dlatego,że czytanie bajek zostaje zastąpione „szklanym ekranem”.

     Od stycznia zaczynamy szkolną akcję stworzenia wystawy pod hasłem:"Bajka łączy pokolenia". Postanowiliśmy przynieść nasze książki z dzieciństwa i stworzyć kolekcję bajek.  

Autroka relacji: Piasecka Zofia
Zespół uczniowski: Gabryś Emilia, Juraszek Kamila, Piasecka Zofia, Świątkowska Lidia, Waligóra Karina, Wyród Julia
Koordynatokra: Aleksandra Kania