Czas poświęcony innym nigdy nie jest stracony

    W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie powstał Klub czytelniczy. Należy do niego 12 uczennic. Opiekunką Klubu jest pani Joanna Hałoń-Gnutek.
    Na pierwszym spotkaniu członkiń Klubu, które odbyło się 21 września 2016 r., podzieliłyśmy się na mniejsze zespoły, ponieważ uznałyśmy, że w takiej formie pracy łatwiej i efektywniej będziemy mogły realizować poszczególne zadania. Nawiązałyśmy współpracę z dwoma warszawskimi placówkami: Ośrodkiem Wspomagania Rodziny (ul. Bonifacego 81A) oraz Przedszkolem Integracyjnym „Przyjazna Kraina” (ul. Sielecka 26). Po ustaleniu harmonogramu spotkań czytelniczych każdy zespół wybrał terminy zajęć, za których organizację stał się odpowiedzialnym.

    W tych poszczególnych małych grupach rozdzieliłyśmy między sobą funkcje w taki sposób, aby za przebieg danego spotkania czytelniczego dla przedszkolaków była odpowiedzialna jedna osoba (liderka spotkania) – za każdym razem była to inna uczennica, która m.in. opracowywała szczegółowy scenariusz zajęć, dzieliła zadania pomiędzy pozostałe członkinie grupy (np. przygotowanie materiałów na zajęcia, prowadzenie zajęć, napisanie sprawozdania) oraz konsultowała wszystkie sprawy z Opiekunką Klubu. Mimo że podzieliłyśmy się na małe zespoły zadaniowe, to cały czas miałyśmy ze sobą bliski kontakt – wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i wrażeniami z kolejnych zajęć, dzieliłyśmy się pomysłami, wysyłałyśmy sobie nawzajem linki do stron internetowych z ciekawymi materiałami do zajęć z dziećmi, a gdy któraś z nas zachorowała i nie mogła wziąć udziału w spotkaniu z przedszkolakami w danym dniu, to zawsze znalazła się osoba z innego zespołu, która „w zastępstwie” wspomogła grupę.

    Łącznie w pierwszym półroczu, od 18 października 2016 r. do 03 lutego 2017 r. przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy osiem spotkań czytelniczych dla przedszkolaków.                                                                                                                               Każde zajęcia składały się z trzech części:
1. wprowadzenia, czyli krótkiej gry lub zadania będącego wyzwaniem dla dzieci, a związanym z tematyką zajęć i mającym na celu wzbudzenie ich zainteresowania (np. drzewo genealogiczne mojej rodziny, ulubione zabawy na śniegu, co to jest zagadka i kim jest detektyw, dlaczego ludzie się nudzą, odgadywanie śladów zwierząt), 
2. spotkania z literaturą – w tej części zajęć odbywało się głośne, czasami z podziałem na role, czytanie tekstu literackiego (bajki lub baśni: „Pan Kuleczka - Radość” i „Pan Kuleczka – Jak w życiu” W. Widłaka, „Kolorowy bałwanek” M. Skibickiej, „Tytus-superpies” J. Olech, „Walizka pana Hanumana” R. Witka, „Kot w butach”, „Trzy świnki”, „O czarownicy”), a następnie przedszkolaki otrzymywały konkretne zadanie związane z wysłuchaną historią (w najmłodszych grupach było to np. pokolorowanie obrazków, w starszych – np. ułożenie ilustracji zgodnie z kolejnością wydarzeń w bajce, kalambury lub memory nawiązujące do losów bohaterów, konkurs z pytaniami dotyczącymi wysłuchanego utworu),
3. zakończenia - zabawy integracyjnej, najczęściej powiązanej z piosenką i tańcem.

    Przygotowanie i prowadzenie spotkań czytelniczych dla przedszkolaków daje nam ogromnie dużo radości i poczucia, że możemy zrobić coś dobrego dla naszych młodszych kolegów i koleżanek. Przy okazji uczymy się współpracy w grupie, odpowiedzialności za wykonanie danego zadania oraz tego, że czas poświęcony innym nigdy nie jest czasem straconym. Z niecierpliwością czekamy na drugie półrocze (po feriach) i spotkania z przedszkolakami – mamy już dla nich przygotowane kolejne literackie niespodzianki!