Harmonogram - webinaria i wirtualny festiwal

PoczytajMy i PoczytajMy o Domach

 

Harmonogram:

20 maja 2020 – 17:00-18:00 – webinarium: Jak dobrze mieszkać? Prowadzi Klaudia Waryszak-Lubaś.

28 maja 2020 – 10:00-12:00 – Wirtualny festiwal.

20 maja  2020 – 17:00-18:00 – webinarium: Równościowe czytanie. Prowadzi Aneta Derda

10 czerwca 2020 – cały dzień – OPPM on-line

 

O wydarzeniach:

Jak dobrze mieszkać?

LINK:    https://tiny.pl/77f4k

Dla kogo:

- Webinarium skierowane do nauczycieli i nauczycielek, opiekunów i opiekunek świetlic szkolnych, bibliotekarek i bibliotekarzy.

Na webinarium pod tytułem „Jak dobrze mieszkać”, dowiesz się:

- Jak prowadzić zajęcia dotyczące dostępności.

- Czym jest język włączający.

- Jak mówić o różnorodności.

 

Na webinarium położymy nacisk na:

 

- występujące bariery w przestrzeni miejskiej, które mają wpływ na jakość dostępności.

- Dlaczego warto uczyć o różnorodności i jaki to ma wpływ na dostępność okolicy, w której mieszkamy.

 

Jako nauczyciel/nauczycielka będziesz:

 

- Potrafił / potrafiła poprowadzić dyskusję o różnorodności i dostępności.

- Wiedział / wiedziała jak zachęcić uczennice/uczniów do zmiany najbliższego otoczenia.

 

Prowadząca:

KLAUDIA WARYSZAK-LUBAŚ Trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana Edukatorka Praw Człowieka Pierwszego Stopnia Amnesty International. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Akademii Trenera z coachingiem operacyjnym. Ukończyła Kurs Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP- KLATKA. Współautorka publikacji edukacyjnej o tematyce zrównoważonego mieszkalnictwa, wydanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka scenariuszy dot. migracji w projekcie prowadzonym przez Fundację Emic z Torunia. Publikuje teksty dla m.in. Magazynu dla nauczycieli “Sygnał” czy dla Głosu Pedagogicznego. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące m.in. edukacji globalnej, komunikacji i asertywności, kompetencji miękkich, przeciwdziałania dyskryminacji, zrównoważonego aktywizmu. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

 

 

Wirtualny Festiwal

 

Dla kogo:

 

Uczniów i uczennic związanych z programami „PoczytajMy o Domach” i „PoczytajMy”.

Co się będzie działo?

 

W ciągu dwóch godzin uczniowie i uczennice będą dostawali zagadki i zadania dla swoich grup. Wszystkie związane z równościowym traktowaniem i zrównoważonym mieszkalnictwem, jako elementem edukacji antydyskryminacyjnej. Bez rywalizacji, za to z niespodziankami. Zapraszamy zespoły!

 

Regulamin: https://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/poczytajmy-o-domach-wirtualny-festiwal

 

Link do rejestracji: https://tiny.pl/7747d

 

 

 

Równościowe czytanie

 

LINK: https://tiny.pl/77fn7

Dla kogo? 
Webinarium skierowane do nauczycieli i nauczycielek, opiekunów i opiekunek świetlic szkolnych, bibliotekarek i bibliotekarzy.

Podczas webinarium położymy nacisk na: 


– na co zwrócić uwagę, przy wyborze książek dla dzieci?

- jak o lekturach i książkach mówią osoby, które na co dzień doświadczają wykluczenia?
– równościowa czyli jaka? Jakie kryteria powinna spełniać książka by móc ją nazwać równościową?
– skąd czerpać pomysły na równościowe zajęcia dla dzieci?

Jako nauczyciel/nauczycielka będziesz mógł / mogła:

- wybierać lektury zgodne z równościowym kodeksem

- przygotowywać krótkie ćwiczenia na bazie ogólnodostępnych książek i filmów.

 

Prowadząca:

Aneta Derda – koordynatorka programów PoczytajMy i Solidarna Szkoła w Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego,  edukatorka antydyskryminacyjna, autorka scenariuszy dla szkół.

 

OPPM on-line

Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych, tym razem w nietypowym wydaniu. Zapraszamy uczniów i uczennice, zespoły projektowe oraz opiekunów i opiekunki grup. Szczegóły wkrótce!