Lokomotywą przez wiersze dla dzieci

Chcemy Wam opowiedzieć, jak w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 Klub Czytelniczy ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa odbywały się spotkania z wychowankami Przedszkola Nr 38 w Częstochowie. Cały cykl zajęć czytelniczych poświęcony był twórczości Juliana Tuwima pt. „Lokomotywą przez wiersze dla dzieci”. Przedstawimy, czego dokonaliśmy w lutym i maju, czyli na początku i końcu semestru :)

***

W lutym zaprosiliśmy dzieci do wysłuchania wiersza Juliana Tuwima pt. „Pstryk”. Uczennice z klasy 4 a wystąpiły w roli „Świetlików”, wprowadzając dzieci w świat energii elektrycznej. W trakcie recytacji „Świetlik” włącza i wyłącza światło, ilustrując w ten sposób treść wiersza i wprowadzając dzieci w tematykę zajęć. Następnie omówiono wiersz za pomocą pytań: Jakimi różnymi nazwami określał poeta wyłącznik elektryczny?, jaką moc miał mały pstryczek?, dzięki czemu świeci żarówka?, co trzeba zrobić, aby w pokoju zapalić światło?. Świetlik wyjaśnił, skąd bierze się prąd w domu, przedszkolu.

Po lekturze przyszedł czas na ćwiczenie „Czym są zasilane” polegające na rozróżnianiu i nazywaniu urządzeń działających na prąd i na baterie. Naszym podopiecznym przybliżono korzyści, jakie dają człowiekowi urządzenia elektryczne. Odbył się pokaz ilustracji urządzeń elektrycznych: pralki, miksera, suszarki do włosów, żelazka, odkurzacza, czajnika elektrycznego. Przeprowadzono rozmowę na temat zasad bezpiecznego zachowania podczas obsługi urządzeń elektrycznych.

Dzięki poznanemu utworowi dzieci dostrzegły przydatność prądu oraz urządzeń elektrycznych w życiu codziennym, jak również poznały rady „Świetlik ostrzega” dla użytkowników prądu. Wiedzą już, że prąd jest bardzo pożyteczny, ale również bardzo groźny i niebezpieczny. Na podsumowanie zajęć czytelniczych pt. „Któż to jest ten mały pstryk” przeprowadzono zabawę ruchową przy muzyce „Stop – niebezpieczeństwo”.

***

W maju odbyło się spotkanie podsumowujące cykl zajęć czytelniczych. Dzieci wysłuchały utworu Juliana Tuwima pt. „Dwa wiatry”. W tym radosnym i zabawnym wierszu autor nadał wiatrom charakteru istot ludzkich. Pierwszy wiatr zachowuje się jak rozbrykany chłopiec, jest łobuzerski, szybki, energiczny. Drugi zaś wiatr zachowuje się jak miły, delikatny, grzeczny chłopiec. Następnie przeprowadzono rozmowę na temat zjawiska atmosferycznego, jakim jest wiatr. Wyjaśniono przedszkolakom, do czego potrzebny jest wiatr. Prowadzące odsłaniały ilustracje (młyn, wiatrak, łódka, roślina-mniszek lekarski), a dzieci opisywały obrazek, mówiąc o znaczeniu wiatru dla ludzi. W kolejnej części spotkania odbyły się zabawy- doświadczenia z wiatrem i powietrzem oraz ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Dzieci przedstawiały ruchem i dźwiękiem różne rodzaje wiatru. Bawiły się przy piosence „Witaj, Wiosno!. Dzięki temu utworowi, dzieci poszerzyły wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie.

***

W realizację programu CEO „ PoczytajMY” zaangażowały się uczennice z klasy 4a: Martyna Krawczyk, Martyna Matyjas i Nadia Pawyza oraz uczniowie z klasy 5a: Matylda Szymczyk, Kinga Woś i Karol Woś pod opieką nauczyciela p. Iwony Tutak.

Wiersze Juliana Tuwima dostarczyły dzieciom wielu wrażeń, poszerzyły zakres odczuwanych emocji i zwiększyły wiedzę o świecie, zbogaciły słownik o nowe wyrazy. Wiedza ta podana jest w bardzo interesujący, wesoły i pełen humoru sposób. W historyjkach odnajdujemy wiele praktycznych i cennych rad. Utwory Juliana Tuwima pozwoliły dzieciom poznawać, rozumieć siebie i świat. Kontakt z książką bez wątpienia jest dla dzieci pasjonującą przygodą, wzbudza zaciekawienie otaczającym światem.

Iwona Tutak, Szkoła Podstawowa nr 38 im.Ludwika Zamenhofa w Częstochowie