Nagranie webinaru "Poczytaj jak żyją inni"

Z okazji 
Światowego Dnia Mieszkalnictwa dzieją się w Waszych szkołach wspaniałe akcje i spotkania, czekamy na ostatnie, by móc je opublikować.

Zanim to nastąpi, dzielimy się piątkowym webinarem Poczytaj jak żyją inni.

LINK 

. A w webinarze Klauda Waryszak-Lubaś opowiada:

- czym jest zrównoważone mieszkalnictwo?

- jak mieszkają dzieci w Polsce?

- jak o tym z dziećmi rozmawiać?

- co z nimi i dla siebie czytać?

Wyjaśniamy też co ma wspólnego wolontariat czytelniczy z tematem mieszkalnictwa :)

A to wszystko dzięki współpracy z Habitat for Humanity Polska i Build Solid Ground.