Poczytajmy z Puchatkiem

W Nowym Sączu bohaterem jednego z listopadowych spotkań klubu czytelniczego był Kubuś Puchatek i jego przygody. Klub działa przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Przygotowując się do przedsięwzięcia, postanowiliśmy wyszukać w naszej szkolnej bibliotece książki o misiu i jego przyjaciołach, a następnie zaprezentować te książki przedszkolakom. Po dyskusji uzgodniliśmy przebieg spotkania. Zgodnie z planem na początku bibliotekarz zapoznał dzieci z historią misia oraz przeczytał na głos wiersz Z. Bronikowskiej „Miś idzie do przedszkola”.

W dalszej części spotkania „klubowicze’ przeczytali dzieciom wybrane fragmenty kilku książek o Kubusiu Puchatku pt. „Najmilsze dni w roku z Kubusiem Puchatkiem”, „Jesień w Stumilowym Lesie”, „Kubuś Puchatek i Grająca Skarbonka” oraz „O skakaniu i dreptaniu”. Następnie odbyła się swobodna rozmowa na temat poznanych utworów. Dzieci chętnie opowiadały o swoich misiach.

Dopełnieniem spotkania było przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Mój miś”, czyli malowanie przez dzieci swojego ulubionego misia. Na koniec członkowie klubu obdarowali nasz oddział przedszkolny pluszakami, które uzyskaliśmy dzięki uprzejmości jednej z naszych klubowiczek, uczennicy Emilii Barańskiej oraz jej mamy.