Projekt uczniowski – jak pracować z klubem czytelniczym

W tym roku proponujemy, aby usystematyzować pracę klubów czytelniczych. Chcemy, żeby członkowie klubów aktywnie włączyli się nie tylko w działania, ale także w planowanie. Zachęcamy do wyjścia z działaniami klubów czytelniczych do mieszkańców Waszych miejscowości i zdobywania sojuszników, którzy pomogą Wam zorganizować większe czytelnicze wydarzenie np. czytanie na rynku, spotkanie z pisarzem.

Działanie według metod projektu uczy, jak realizować swoje pomysły, rozwiązywać problemy, działać według harmonogramu i pracować w grupie. Umiejętności przyswojone przez młodych ludzi w praktycznym działaniu przydadzą im się w dorosłym życiu. Ponadto jest to świetna zabawa, możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, poznania nowych ludzi, sprawdzenia siebie w wymagających sytuacjach.

 

Pierwsze spotkanie – kontrakt

Na początku pracy warto ustalić zasady współpracy w klubie i napisać kontrakt. Spiszcie reguły obowiązujące podczas spotkań i zasady podejmowania decyzji. Możecie zrobić „burzę mózgów”. Wyznaczcie jedną osobę, która będzie spisywać propozycje zasad na tablicy lub flipcharcie. W pierwszym etapie „burzy” każdy może zgłosić dowolną propozycję, a każda z nich powinna zostać zapisana. Następnie ustalcie sposób głosowania np. każdy ma trzy głosy, dziesięć reguł z największą ilością głosów zostaje przepisanych na czystą kartkę papieru (flipchart lub lewą stronę starego plakatu). Każdy podpisuje się pod kontraktem, który powinien zawisnąć na ścianie w miejscu, gdzie odbywają się spotkania klubu.

Jeżeli w czasie pracy klubu pojawią się nowe pomysły na zasady, możecie je dopisać. Pamiętajcie jednak, że wszyscy członkowie muszą się na to zgodzić.

Harmonogram

Pamiętajcie o stworzeniu harmonogramu. Wypiszcie w nim wszystkie ważniejsze wydarzenia w projekcie m.in. kontakt z przedszkolem, terminy zaplanowanych odwiedzin w przedszkolu czy świetlicy, terminy spotkań klubu, podczas których będzie przygotowywać fragmenty książek do przeczytania i wymyślać zabawy. Uzupełnijcie harmonogram o imiona osób, które podejmą się wykonania poszczególnych zasad i daty ich zakończenia.

Harmonogram możecie zmieniać. Ma on Wam pomóc w uporządkowaniu zadań, nie powinien być sztywnym dokumentem. Jeżeli zdarzy się coś, czego wcześniej nie przewidzieliście, zapiszcie nowe zadania lub przesuńcie terminy wykonania pozostałych.

 

Niedługo zamieścimy na stronie kolejne wskazówki dotyczące pracy metodą projektu.

Powodzenia!