Relacje z działań klubów czytelniczych

Według zasad programu każdy klub czytelniczy musi wysłać dwie relacje z działań. Jednak zachęcam do wysyłania większej ich liczby. Relacje będą umieszczane na stronie programu.

  • Relacja jest opowieścią o tym, czym się zajmował klub czytelniczy
  • Jest napisana zrozumiałym językiem
  • Relacja może mieć tylko kilka zdań, ale może też być o wiele dłuższa
  • Relacja jest napisana tak, aby zainteresować i zainspirować inne kluby czytelnicze
  • Relacja może dotyczyć tematyki spotkania, przygotowań do czytania, podziału zadań między członków klubu, zabaw z dziećmi przeprowadzonych po lekturze, refleksji członków klubu – co było dla nich łatwe, a co przysporzyło trudności, jak sobie z nimi poradzili, co by zrobili inaczej
  • W pisaniu relacji powinna brać udział młodzież; opiekun klubu czytelniczego może im podpowiadać i pomagać; klub może też za każdym razem wyznaczać inną osobę, która będzie odpowiedzialna za napisanie relacji​

Zdjęcia ilustrujące spotkania czytelnicze oraz przygotowania do nich można wysłać na mój adres mailowy: anna.piszewska@ceo.org.pl lub poprzez stronę WeTransfer.