Tworzymy bajkę - PoczytajMy zadanie 1.

Zadanie dla grup PoczytajMy.