Webinarium - Jak dobrze mieszkać? Chwilowo ODWOŁANE

Jak dobrze mieszkać?

LINK:    https://tiny.pl/77f4k

Dla kogo:

- Webinarium skierowane do nauczycieli i nauczycielek, opiekunów i opiekunek świetlic szkolnych, bibliotekarek i bibliotekarzy.

Na webinarium pod tytułem „Jak dobrze mieszkać”, dowiesz się:

- Jak prowadzić zajęcia dotyczące dostępności.

- Czym jest język włączający.

- Jak mówić o różnorodności.

 

Na webinarium położymy nacisk na:

 

- występujące bariery w przestrzeni miejskiej, które mają wpływ na jakość dostępności.

- Dlaczego warto uczyć o różnorodności i jaki to ma wpływ na dostępność okolicy, w której mieszkamy.

 

Jako nauczyciel/nauczycielka będziesz:

 

- Potrafił / potrafiła poprowadzić dyskusję o różnorodności i dostępności.

- Wiedział / wiedziała jak zachęcić uczennice/uczniów do zmiany najbliższego otoczenia.

 

Prowadząca:

KLAUDIA WARYSZAK-LUBAŚ Trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana Edukatorka Praw Człowieka Pierwszego Stopnia Amnesty International. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Akademii Trenera z coachingiem operacyjnym. Ukończyła Kurs Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP- KLATKA. Współautorka publikacji edukacyjnej o tematyce zrównoważonego mieszkalnictwa, wydanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka scenariuszy dot. migracji w projekcie prowadzonym przez Fundację Emic z Torunia. Publikuje teksty dla m.in. Magazynu dla nauczycieli “Sygnał” czy dla Głosu Pedagogicznego. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące m.in. edukacji globalnej, komunikacji i asertywności, kompetencji miękkich, przeciwdziałania dyskryminacji, zrównoważonego aktywizmu. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.