Webinarium PoczytajMy i PoczytajMy o Domach - zapraszamy!

Równościowe Czytanie

Podczas webinarium odpowiemy na pytania takie jak: 
– Jak prowadzić edukację antydyskryminacyjną za pomocą książek dziecięcych?
– Czy unikać stereotypów? Jak sobie z nimi radzić?

DLA KOGO? 
Webinarium skierowane do nauczycieli i nauczycielek, opiekunów i opiekunek świetlic szkolnych, bibliotekarek i bibliotekarzy.

KIEDY?
Webinarium odbędzie się 28 maja 2020 o godzinie 17:00

O PROWADZĄCEJ
Aneta Derda – koordynatorka programów PoczytajMy i Solidarna Szkoła w Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego,  edukatorka antydyskryminacyjna.

Podczas webinarium położymy nacisk na: 
– na co zwrócić uwagę, przy wyborze książek dla dzieci?
– równościowa czyli jaka? Jakie kryteria powinna spełniać książka by móc ją nazwać równościową?
– po jakie tytuły warto sięgnąć?

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W WEBINARIUM?
Webinarium będzie otwarte dla wszystkich (nie trzeba się rejestrować) pod linkiem: 
https://fundacjaceo.clickmeeting.com/rownosciowe-czytanie?_ga=2.153365048.1261157842.1589486150-669376106.1587127564

Udział w spotkaniu online jest bezpłatny. 

Dodatkowych informacji na temat spotkania online udziela Aneta Derda: aneta.derda@ceo.org.pl

Zapraszamy!