Z naszej bajki – nowy projekt fundacji Nowoczesna Polska

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. W maju 2017 roku rozpoczęli realizację nowego projektu Z naszej bajki, którego celem jest przywrócenie polskiej kulturze tradycji bajki ludowej. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współcześnie za bajkę tradycyjną uważa się opracowania literackie, w szczególności XVIII­- i XIX­-wieczne opracowania braci Grimm i Hansa Christiana Andersena, najczęściej w postaci niedoskonałych, wielkonakładowych adaptacji. Bajka w kulturze popularnej, w szczególności w komercyjnej kulturze masowej, funkcjonuje pod silnym wpływem anglosaskim. Podobnie jak w innych dziedzinach „sztuki ludowej”, przeciętny odbiorca ma stereotypową wiedzę opartą na opracowaniach i stylizacjach, nierzadko zaprzeczających charakterowi oryginału. Słabo poznaną tradycję polskiej bajki ludowej chcemy upowszechnić poprzez odwołanie się do źródeł archiwalnych oraz bezpośredni kontakt z oralną kulturą tradycyjną.

W ramach tego projektu chcemy wykorzystać ogromną popularność biblioteki Wolne Lektury do przywrócenia polskiej bajce należnego jej miejsca w domu i szkole, umożliwić kontakt masowej publiczności z depozytariuszami kultury tradycyjnej oraz wzmocnić tożsamość – dumę z uczestnictwa w kulturze lokalnej.

W ramach realizacji tego projektu przeprowadzimy kwerendę źródeł i archiwów, a następnie stworzymy listę bajek, które mogą wejść w skład kolekcji; przygotujemy standardy opracowania etnograficznego bajek źródłowych oraz standardy stylistyczne i merytoryczne uwspółcześnienia bajek; pozyskamy prawa do nagrań bajek w oryginalnej postaci gwarowej dokonanej przez przedstawiciela kultury tradycyjnej lub współczesnego twórcę ludowego. Ponadto przeprowadzimy prace programistyczne na stronie wolnelektury.pl, dzięki którym ułatwimy naszym czytelnikom przeszukiwanie dostępnych tam zasobów.

Nad merytoryczną stroną projektu czuwa zespół redakcyjny, w skład którego weszli prof. Joanna Papuzińska, dr hab. Katarzyna Smyk, Antoni Beksiak oraz Jarosław Lipszyc.

Aktualne informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronie www.wolnelektury.pl.
Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl.

Zachęcamy jako PoczytajMY, aby zainteresować się tym projektem i może włączyć baśnie, bajki ludowe do własnych działań!