Zmiana w szkole - jak wprowadzić modę na czytanie?

W najnowszej publikacji proponujemy Państwu nasz patronat i pomoc w przeprowadzeniu trwałej zmiany w szkole. Zmiany, która ma na celu upowszechnienie czytania

i zwiększenie dostępu książek oraz przeniesienie działań okołoliterackich z lekcji i bibliotek w przestrzeń całej szkoły.

 

Szkoła może wybrać jedno z poniższych działań:

  • Wprowadzenie czytania bostońskiego do planu pracy szkoły lub części oddziałów szkolnych.
  • Wyodrębnienie w przestrzeni szkolnej, poza biblioteką, miejsc do swobodnego czytania.
  • Stworzenie podręcznych biblioteczek w klasach i/lub na szkolnych korytarzach.
  • Stworzenie regularnie działających klubów książki, do których może należeć każdy (także osoby, które nie zajmują się wolontariatem

czytelniczym w ramach programu PoczytajMy).

  • Przeprowadzenie spotkań dla rodziców jak wspierać czytelnictwo w domu oraz udokumentowane trwałe angażowanie rodziców

w promocję czytelnictwa w szkolnych projektach.

DLACZEGO?

Dlaczego zmienić życie szkoły, by promować czytelnictwo? Raport Polskiego Instytutu Książki (w załączniku) wskazuje na to, że prawie połowa wszystkich działań wspierających czytanie w Polsce ma miejsce w szkołach i domach kultury, a działania fundacji i innych organizacji są daleko w tyle. Często też działają jedynie "pośrednio", nie mając kontaktu z młodymi czytelnikami i czytelniczkami. Szkoły są więc jedynym miejscem, gdzie promocja czytelnictwa może być powszechna i bezpośrednia. Jednocześnie te działania (i wszystkie inne związane ze próbą poprawy stanu czytelnictwa w Polsce) należy zintensyfikować i zmienić - mimo lat starań, w 2018 roku tylko 38% zadeklarowało, że w ciągu roku przeczytało chociaż jedną książę (za to 81% Czechów złożyło podobną deklarację). Niski stan czytelnictwa przekłada się na wyniki czytania ze zrozumieniem i rozumieniem treści w ogóle, ale też, z empatią i umiejętnością poruszania się w świecie informacji i fake newsów.
 

 

 

 

Linki:

Jak rozwijać czytelnictwo - kilka pomysłów na działania w szkole - https://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/jak-rozwijac-czytelnictwo

Raporty o stanie czytelnictwa w Polsce - opracowanie Biblioteki Narodowej - https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce