Zmiany w regulaminie 2017/2018

Na czym polega PoczytajMY?

W ramach programu młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych. Zajęcia zakładają wspólne czytanie, a także zajęcia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. 

  • Każdy klub czytelniczy powinien odbyć co najmniej 3 spotkania czytelnicze w ciągu 1 edycji. Za spotkanie czytelnicze rozumiemy organizację zajęć dla dzieci, w czasie których następuje głośne czytanie oraz ćwiczenia nawiązujące do książkowych opowieści.

Ale czy tylko?

Oprócz 3 regularnych spotkań klub czytelniczy powinien przeprowadzić 1 akcję czytelniczą. Za akcję czytelniczą rozumiemy 1 działanie skierowane do społeczności szkolnej lub innej, w której funkcjonuje klub czytelniczy. Przykłady działań = stworzenie kąciku czytelniczego (wymiana książek; regał polecanych książek czytanych przez uczestników klubu czytelniczego), przygotowanie wystawy książek, które czytali nasi dziadkowie, rodzice, nauczyciele, kiedy byli w naszym wieku; tydzień czytania przez radiowęzeł na najdłuższej przerwie; organizacja spotkań autorskich; publikowanie własnych opowiadań i głośne czytanie w różnych klasach itd. Można też zapoznać się z propozycjami Nocy Bibliotek, np. http://nocbibliotek.org/sites/default/files/tydzien_czytania_-_inspiracje.pdf , http://nocbibliotek.org/pl/polka-z-pomyslami .

Co nowego?

Warto przypomnieć, że PoczytajMY został podzielony na 2 edycje, każda z nich ma charakter semestralny! Obecna rejestracja dotyczy edycji zimowej, która trwa od 01.09 2017 do 28.02.2018.

Każda zgłaszająca się osoba jest zobowiązana do przeczytania i zaakceptowania regulaminu, w którym zawarte są szczegółowe zasady uczestnictwa.
Regulamin umieszczamy w załącznikach. Jest on dostępny również w panelu rejestracyjnym.
 
Zachęcamy do udziału!
 
----
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/papieru-romans-symbolu-valentine-1100254/