Build Solid Ground

Czy wiesz, że… do 2030 roku ponad 60% ludzkości będzie żyło w miastach?

Chcemy zaprosić Was do realizacji programu edukacyjnego, który ukaże, jak uczynić nasze miasta bardziej otwarte, bezpieczne, przystępne cenowo, tak by zapewnić dostęp do praw własności i podstawowych usług dla wszystkich mieszkańców!

PoczytajMy o DOMach, czyli Dobre Opowieści o Mieszkańcach (zgłoszenia tutaj) to program realizowany wraz z Fundacją Habitat for Humanity w ramach BUILD Solid Ground.

BUILD Solid Ground to projekt edukacyjny, w którym zajmujemy się wyzwaniami globalnego mieszkalnictwa. Pokazujemy, dlaczego warto angażować się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i jakie współzależności istnieją pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego Południa. W ramach edukacji formalnej i nieformalnej działamy w szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Organizujemy warsztaty, debaty, seminaria, konferencje, eventy artystyczne, akcje wolontariackie, kampanie informacyjne, żywe biblioteki, międzykontynentalne rozmowy na Skype, projekty uczniowskie, konkursy. Zapraszamy do udziału w działaniach projektowych, ich obserwacji w naszych mediach społecznościowych oraz korzystania z materiałów edukacyjnych opublikowanych na tej stronie.[1]

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

 

 

[1] Zob. Build Solid Ground, Habitat for Humanity Polska, http://habitat.pl/build-solid-ground/, [dostęp: 27.07.2018].