Czytamy na Bemowie

Nasz klub działał w letnim semestrze w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie pod opieką p. Eweliny Beńko-Kaczkowskiej. Przed pierwszą wizytą w Szkole Podstawowej  nr 350 na Bemowie zorganizowaliśmy 2 spotkania w bibliotece szkolnej. Podczas pierwszego zebrania spisaliśmy zasady klubu, przeczytaliśmy książkę „Chłopiec z Lampedusy” Rafała Witka oraz omówiliśmy scenariusze zajęć.

W trakcie drugiego spotkania ustaliliśmy, kto za co będzie odpowiedzialny, rozdzieliliśmy zadania, wyjaśniliśmy wątpliwości. W sumie przygotowaliśmy 3 spotkania czytelnicze z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 350. Spotkania dotyczyły książki „Chłopiec z Lampedusy” Rafała Witka. Każde spotkanie trwało ponad 2 godziny. W ciągu trzech spotkań udało nam się przeczytać całą książę. Przed spotkaniem byliśmy w kontakcie mailowym oraz telefonicznym z wychowawczynią klasy, dopytywaliśmy ile będzie osób, jacy są, czego można się spodziewać, jakie mają zainteresowania i co lubią.

W trakcie spotkań dużo rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, bawiliśmy się. Nasze spotkania przyjmowały różnorodne formy. Czytanie fragmentów książki było urozmaicane prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami oraz filmami. Nie zabrakło również pracy w grupach. Reakcja naszych młodszych kolegów i koleżanek była bardzo pozytywna, cieszyli się ze spotkania, dużo pamiętali z poprzedniej wizyty i dopytywali kiedy przyjdziemy następnym razem.

Na spotkania z uczniami szliśmy z dobrą energią i taką samą otrzymaliśmy od nich. Byliśmy miło zaskoczeni, że tyle wiedzą i pamiętają z naszych poprzednich spotkań. Z zaangażowaniem wykonywali zadania, z przejęciem opowiadali o własnym doświadczeniach.

Ewelina Beńko-Kaczkowska, opiekunka klubu czytelniczego

w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie