Książka otwiera granice...serca!

W letnim półroczu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków w koncepcji programu PoczytajMy o migracjach. Inaczej niż dotąd tematyka spotkań oparta była tym razem na jednej książce – „Chłopiec z Lampedusy” (a nie ma krótkich historiach z różnych publikacji dla dzieci). Powieść Rafała Witka została podzielona na fragmenty i omawiana z dziećmi w cyklu czterech spotkań. Nieocenioną pomocą w przygotowywaniu zajęć okazała się publikacja „PoczytajMY o migracjach. Przewodnik dla klubów czytelniczych”. Znakomitym przygotowaniem do prowadzenia zajęć z tematyki migracji było szkolenie (2 marca 2018), które prowadziła p. Martyna Sędek. Wzięły w nim udział cztery liderki (Ania, Marysia, Julia i Maja) wraz z opiekunką naszego Klubu. Po warsztatach na jednym ze spotkań uczestniczki szkolenia podzieliły się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi członkiniami Klubu czytelniczego, a następnie zaplanowałyśmy pracę z dziećmi w tematyce migracji.


„Chłopiec z Lampedusy” to piękna i wzruszająca historia o Tandżinie, który zmuszony do opuszczenia swojej Erytrei, narażony na trudy tułaczki, szuka bezpiecznego domu. Gdy dociera na włoską wyspę Lampedusę, spotyka Andżelikę z Polski, dziewczynkę tak jak on samotną i tęskniącą za własnym krajem. Temat migracji jest bardzo ważnym i aktualnym zagadnieniem, ale dla najmłodszych dzieci okazał się jednak dość trudny. Z tego powodu niektóre fragmenty książki, po ich przeczytaniu, dodatkowo opowiadałyśmy dzieciom, jak też wykorzystywałyśmy na zajęciach różne pomoce (np. mapy, zdjęcia, filmiki).
Struktura spotkań czytelniczych była taka sama jak w ubiegłym roku. 

Zajęcia składały się z:

1. wprowadzenia (gra lub zagadka)

2. spotkania z literaturą (głośne czytanie fragmentów tekstu literackiego, przeplatane wykonywaniem zadań związanych z książką)

3. zakończenia (podsumowanie, zabawa integracyjna).


Dzieci były bardzo zainteresowane losami Tandżina i Andżeliki, zapamiętywały dużo szczegółów związanych z historią bohaterów. Były aktywne na zajęciach i chętnie prezentowały wyniki swojej pracy, np.rysunki, ułożone puzzle, układ taneczny. Opowieść poruszyła zarówno nas, jak i naszych młodszych przyjaciół, pozwoliła na otworzenie granic naszych serc!

Pośród różnych propozycji zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole klub czytelniczy, działający od dwóch lat, ma już stałe i ważne miejsce. W tym roku dołączyły do Klubu kolejne nowe osoby - stanowimy więc zespół, w którym najmłodsza uczennica chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej, a najstarsza - do liceum. Pracujemy w czterech grupach, za każdą z nich odpowiada jedna osoba, tzw. liderka. Dzielimy się pomysłami, wymieniamy się spostrzeżeniami, wspieramy się w trudnych sytuacjach. Po prostu bardzo się lubimy :)
Dodatkowo dla przedszkolaków, dla których prowadzimy zajęcia czytelnicze, w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, zorganizowałyśmy 5 czerwca w naszej Szkole „Dzień Magicznego Pudełka”. Zgodnie z tegorocznym hasłem Tygodnia - „Czytanie łączy” – zaprosiłyśmy dzieci do baśniowej krainy, a w niej – do teatrzyku Kamishibai na przepiękną historię „Mój przyjaciel Kemushi”.

Joanna Hałoń-Gnutek, opiekunka klubu czytelniczego

w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie