PoczytajMY o MIGRACJACH

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci z warszawskich placówek edukacyjno-wychowawczych do realizowania Klubów czytelniczych poświęconych tematyce migracji.

 

Rekrutacja trwa do 13 września 2017 r.  Decyduje kolejność zgłoszeń! Pamiętaj, aby w formularzu zaznaczyć datę obowiązkowego szkolenia wprowadzającego dla klubów czytelniczych.

 FORMULARZ REKRUTACYJNY  [kliknij]

 

Działalność Klubów czytelniczych:

I etap - założenie i rozwój Klubów Czytelniczych

Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przy wsparciu nauczyciela będącego opiekunem Klubu Czytelniczego zakłada Klub i rozwija jego działalność. Klub nawiązuje relację z lokalnym ośrodkiem edukacyjno-wychowawczym (przedszkole, szkoła podstawowa, świetlic, dom dziecka), w którym będzie prowadzić zajęcia dla najmłodszych wokół fragmentów książki dla dzieci „Chłopiec z Lampedusy” R. Witka. Młodzież na podstawie materiałów CEO przy wsparciu opiekuna Klubu, opracowuje konspekt spotkań, dostosowuje treści scenariusza zajęć CEO do grupy dzieci, z którymi współpracuje.

II etap - zajęcia prowadzone przez Kluby Czytelnicze dla dzieci w wybranych ośrodkach edukacyjno-wychowawczych

Młodzież prowadzi dla dzieci z wybranych wcześniej lokalnych ośrodków edukacyjno-wychowawczych co najmniej 2 zajęć, podczas których czyta im wybrane fragmenty książki pt. „Chłopca z Lampedusy” R. Witka oraz realizuje ćwiczenia poszerzające tematykę spotkania. Zajęcia mają na celu budowanie szacunku, empatii, otwartości, akceptacji drugiego człowieka, a także integracji lokalnej społeczności.

III etap - sprawozdanie

Podsumowaniem działań Klubu czytelniczego jest przesłanie sprawozdania do koordynatorki projektu. W sprawozdaniu powinien się znaleźć opis realizacji działań prowadzonych przez Klub, fotorelacja z zajęć w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych oraz formularz refleksji uczniów dotyczący efektów podjętych przez nich działań.

Prowadzone przez młodzież zajęcia mają wspierać najmłodszych w poznawaniu różnorodnego oblicza migracji, w tym praw człowieka oraz rozwoju umiejętność prowadzenia rozmów sprzyjających otwartości i empatii.

Każdy Klub czytelniczy otrzyma wsparcie mentorskie, pakiet materiałów merytoryczno-metodycznych w tym publikację która pomoże w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dla najmłodszych dotyczących tematyki migracyjnej oraz egzemplarz książki dla dzieci na podstawie której będą odbywały się zajęcia.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Szkolenie wprowadzające dla Klubów czytelniczych (4 uczniów + 1 nauczyciel);

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji i pogłębienie zaangażowania młodzieży realizującej zajęcia czytelnicze o tematyce migracyjnej dla dzieci. Młodzież na szkoleniach zostanie wprowadzona merytorycznie do tematyki migracyjnej i praw człowieka, dowie się w jaki sposób zakładać i rozwijać Kluby czytelnicze w lokalnej społeczności, pozna metody pracy z dziećmi wokół książki „Chłopiec z Lampedusy” oraz dowie się, jak to robić, aby było ciekawie i inspirująco, a także zapozna się z dobrymi praktykami i wyzwaniami, jakie wiążą się z realizacją z dziećmi tematyki migracyjnej. Szkolenia odbędą się w Warszawie w dniach do wyboru jeden dzień: 17, 25, 27 października 2017 r.

  1. Materiały edukacyjne

Kluby czytelnicze otrzymają pakiet materiałów merytoryczno-metodycznych w tym publikację, która pomoże w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki migracyjnej dla najmłodszych oraz egzemplarz książki dla dzieci „Chłopiec z Lampedusy” R. Witka na podstawie, której będą odbywały się zajęcia.

  1. Webinarium dla Klubów czytelniczych

Celem webinarium jest podniesienie kompetencji młodzieży z Klubów czytelniczych m.in. w obszarze reagowanie w trudnych sytuacjach związanych z realizacją tematyki migracyjnej oraz będzie poświęcone wymianie doświadczeń między Klubami z różnych warszawskich szkół.

  1. Mentoring dla Klubów czytelniczych

Wszystkie Klubu czytelnicze zostaną objęte wsparciem mentorskim. W ramach wsparcia w przygotowywaniu zajęć czytelniczych, dostosowaniu ich treści do potrzeb i oczekiwań dzieci oraz ich opiekunów prowadzone będą indywidualne konsultacje programów spotkań. Klubu czytelnicze otrzymają informacje zwrotne wspomagające i inspirujące do dalszego zaangażowania w prowadzenie zajęć czytelniczych.

  1. Kurs internetowy CEO „Rozmawiajmy o uchodźcach” dla chętnych nauczycieli

Chętni nauczyciele-opiekunowie szkolnych Klubów czytelniczych będą mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji bezpłatnego kursu internetowego pt. “Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”, realizowanego przez CEO dzięki współfinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a także dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kurs składający się z 4 trzytygodniowych modułów i regionalnego szkolenia stacjonarnego, odbędzie się w terminie 18 września – 10 grudnia 2017 r. Kurs skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych ze starszych klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Dzięki udziale w Kursie nauczyciele będą mieli okazję podnieść własne kompetencje w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową, wykorzystując do tego metody zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. Dzięki udziale w Kursie nauczyciele-opiekunowie Klubów czytelniczych zostaną przygotowani merytorycznie i metodycznie do pracy z młodzieżą w ramach Klubów czytelniczych w zakresie tematyki migracyjnej.

Regulamin projektu [kliknij]

 

 

Zapisy do projektu obywają się za pomocą platformy Społeczność CEO. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do serwisu zajrzyj do instrukcji obsługi Społeczności CEO.