Ratujmy pszczoły w Siemiątkowie

Grupa wolontariuszek z gimnazjum pod opieką p. I. Grabowskiej zgłosiła chęć niesienia pomocy tym małym, bezbronnym owadom. W działaniach wspiera je Centrum Edukacji Obywatelskiej, które podsyła ciekawe pomysły, podpowiada rozwiązania i wspiera poprzez udostępnianie materiałów i poradników.

Na początku zdobyłyśmy miejscowych sojuszników, którzy wsparli nasze poczynania wszelką pomocą. Pomogli nam zdobyć drewniane skrzynki po owocach, które po pomalowaniu stały  się wspaniałymi kwietnikami. Następnie zostałyśmy obdarowane przepięknymi kwiatami, które zostały posadzone w skrzynkach przed szkołą. Miejscowy artysta stolarski obdarował nas płaskorzeźbą pszczoły, która ma przypominać o akcji.

Wolontariuszki przeprowadziły lekcje we wszystkich klasach I-III PSP na temat znaczenia pszczół dla ludzi. Dzieci chętnie brały udział w niecodziennej lekcji. Jednak największym przeżyciem było spotkanie z pszczelarzem, panem Grzegorzem Liberą. Pokazał uczniom wiele rekwizytów pszczelarskich, prezentację i film edukacyjny o pszczołach.

Zwieńczeniem działań wolontariuszek było zaproszenie na Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych w Warszawie, gdzie 13 czerwca zaprezentowaliśmy efekty naszych działań w Zamku Królewskim.