Szczecin czyta i zakłada MPP

Nasza szkoła NSP „Primus” w Szczecinie po raz pierwszy wzięła udział w akcji czytelniczej „Poczytajmy o… pszczołach” prowadzonej w partnerstwie z „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Otrzymaliśmy od organizatorów książkę Piotra Sochy „Pszczoły”, zestaw nasion roślin miododajnych oraz scenariusz zajęć. Dostaliśmy również wiele materiałów informacyjnych dotyczących życia pszczół. Przygotowania trwały kilka tygodni; oglądaliśmy filmy o pszczołach żeby poznać ich zwyczaje oraz zrozumieć jakie jest ich znaczenie dla człowieka, wykonaliśmy gazetkę pt. „Pomagamy pszczołom” wykorzystując nadesłane materiały.

Uczennice z Klubu Czytelniczego: Agata, Wiktoria, Julia oraz Oliwia przygotowały plakaty z informacjami zaczerpniętymi z książki „Pszczoły”, na bazie których przeprowadziły zajęcia czytelnicze.

Uczniowie z klasy 3b których zaprosiliśmy do wspólnej zabawy pracowali w grupach pod czujnym okiem starszych koleżanek, a potem dzielili się swoją wiedzą. Następnie przenieśliśmy się na szkolne podwórko, gdzie założyliśmy miejsce przyjazne pszczołom. 

Dzieci podzielone na grupy przygotowały i zasiały kwiaty w skrzyniach wykonanych przez pana konserwatora. Każda grupa będzie sprawowała pieczę nad swoją skrzynką. Uczniowie dowiedzieli się jak należy założyć ogród przyjazny pszczołom. 


Podsumowaniem dnia było wykonanie włóczkowych pszczółek-maskotek, pamiątki dzisiejszego dnia.