A co się działo w Kędzierzynie-Koźlu?

Spotkania czytelnicze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie- Koźlu miały miejsce raz w tygodniu w środę od 17.10.2018 do 19.12.2018. Na spotkaniu dzieliliśmy się informacjami w związku ze swoimi preferencjami czytelniczymi. Zrobiliśmy wystawę swoich ulubionych pozycjii książkowych. Zbierałyśmy propozycje, jakie zajęcia czytelnicze zorganizować dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Czytałyśmy opowiadania Grzegorza Kasdebke Detektyw Pozytywka, gdzie na podstawie jednego z opowiadań pt:" Gdzie są moje skarpetki w delfiny" wystawiliśmy przedstawienie teatralne dla grupy sześciolatków z zaprzyjaźnionego przedszkola oraz dla kolegów i koleżanek z klas I i II szkoły podstawowej. Na spotkaniach przeprowadzałyśmy próby, również do innego spektaklu ,,Legenda o choince", które wystawiłyśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia dla tej samej grupy wiekowej. Na spotkaniach przygotowywaliśmy przebrania i rekwizyty. Podczas kilku zajęć czytelniczych byli obecni również rodzice naczych klubowiczów. Wraz ze swoimi dziećmi, naprzemiennie czytali swoje wybrane pozycje książkowe. Po przeczytaniu fragmentów książek przeprowadzone były quizy wiedzy dyskusja, zjęcia plastyczne bądź zabawy proponowane także przez rodziców. Dziewczynki z klubu czytelniczego były na spotkaniu w Bibliotece Publicznej, gdzie tam podsumowaliśmy "rodzinne czytanki", które przeprowadziliśmy na zajęciach świetlicowych w szkole. Klubowiczki mogły obejrzeć przedstawienie teatralne ,,O krzykliwym skrzacie i magicznej książce".

Pierwszą akcja czytelnicza było w listopadzie ogłoszenie konkursu "Moja ksiażka", który był skierowany do dzieci z klasy I i II. Dzieci miały za zadanie napisać ksiązkę własnego pomysłu, nie wzorując się na innych autorach. Tekst mógł być wzbogacony ilustracjami, klasa I mogła wykonać ksiązkę tylko ilustrowaną. Do konkursu przystąpiło 18 osób (na trzy klasy). Wpłynęły prace o bardzo różnorodnej treści, piękne opowiadania, które po roztrzygnięciu konkursu 09.01.19 wszystkie zostały przeczytane na zajęciach świetlicowych. Została również zorganizowana wystawa wszystkich napisanych przez dzieci ksiązek. Drugą akcje czytelniczą przeprowadziliśmy w klasie I-II. Na początku klub zaprosił dzieci na korytarz, gdzie przeprowadził zabawę powitalną. Po zabawie przedstawiciele klas losowalu wiersz o tematyce związanej z Mikołajem. Dziewczynki z klubu czytelniczego w klasach czytały wybrana poezję. Na podstawie wiersza, dzieci podzielone na mniejsze grupy, wykonały do niego plakat dowolną techniką. Praca musiała zawierać wszystkie szczegóły związane z treścią wiersza.Na koniec akcji, na korytarzu zorganizowaliśmy wystawę. Trzecia akcja była skierowana do całej szkoły. Była to ,,Przerwa z książką". Dzieci i młodzież 15 minutową przerwę spędziły na czytaniu swojej ulubionej pozycjii książkowej.

Iwona Stasiak, opiekunka klubu czytelniczego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu