Czy wiesz, jaki to tytuł?

W nasze kolejne działania w klubie czytelniczym w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali postanowiliśmy włączyć szóstoklasistów. W marcu zorganizowałyśmy spotkanie, podczas którego dyskutowaliśmy na temat ulubionych książek naszych koleżanek i kolegów. Wspólnie ustaliliśmy, że podejmiemy próbę popularyzowania czytelnictwa w naszej szkole.

Powstały dwie grupy plastyczne, które zajęły się wykonaniem prac malarskich przedstawiających motywy z wybranych przez siebie książek, grupa teatralna, która opracowała scenariusz i wykonała kukiełki do przedstawienia oraz grupa literacka, która ułożyła opowiadanie. W wykonanie zadań zaangażowana była cała klasa. Gotowe prace najpierw poszczególne grupy prezentowały na forum klasy. Pozostałe osoby odgadywały, do jakich utworów nawiązania dostrzegają w pracach koleżanek i kolegów. Co bardzo zaskoczyło uczniów,  pomysłów  było więcej niż autorzy projektu sobie założyli.

Z efektami swoich prac szóstoklasiści chcieli podzielić się z innymi uczniami szkoły, dlatego wybierając książki, starali się je tak dobierać, żeby nawet najmłodsze dzieci z zerówki były w stanie odszukać tytuły książek ukryte w ich pracach.

W celu promocji czytelnictwa zorganizowaliśmy szkolny konkurs dla wszystkich uczniów. Podczas długiej przerwy uczniowie oglądali prace szóstoklasistów i zapisywali odgadnięte przez siebie tytuły utworów literackich. Rywalizacja była bardzo mobilizująca. Najmłodszym uczestnikom zabawy zapisać odgadnięte lektury pomagali szóstoklasiści.