Czytanie na każdą okazję w Łęczycach

Doskonałą okazją do rozpoczęcia naszej działalności w klubie czytelniczym w Szkole Podstawowej w Łęczycach był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Odwiedziłyśmy  szkolne zerówki i  przeczytałyśmy dzieciom książki Silvii  Serreli „Co mam robić, gdy się nudzę?” i „Jak długo mam jeszcze czekać”. Przeprowadziłyśmy gry i zabawy związane z zaprezentowanymi utworami. Na zakończenie zajęć czytelniczych dzieci w grupach wykonały  prace o swoich pomysłach  na nudę. Za aktywność zostały  nagrodzone  upominkami.

Kolejnym spotkaniem z czytelnikami był Światowy Dzień Misia. Tym razem wystąpiłyśmy przed klasą III c. Przygotowałyśmy dla dzieci krótkie opowiadanie o misiach, w formie przedstawienia. Przeprowadziłyśmy również dla dzieci  „misiowe zabawy”. 

Aby wprowadzić dzieci z klasy I b w świąteczną atmosferę, spotkałyśmy się z nimi na  przedświątecznym spotkaniu  bibliotecznym  pt.„Czytanie przy choince”. Przeczytałyśmy dzieciom  książkę „Franklin i prezent świąteczny”. Następnie odpytałyśmy dzieci z przeczytanego tekstu. Na koniec pomagałyśmy dzieciom namalować (wspólny dla wylosowanej grupy)  wymarzony prezent pod choinkę.


Nasze biblioteczne spotkania odbywały się co dwa tygodnie. Aktywnie spędzałyśmy swój wolny czas, omawiałyśmy scenariusze kolejnych spotkań czytelniczych, wykonywałyśmy pomoce dydaktyczne, pomagałyśmy w pracach bibliotecznych. 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przygotowałyśmy konkurs literacki dla klas VII i gimnazjum „ Pisarze polscy. Ta karykatura wygląda znajomo!” oraz wzięłyśmy udział w warsztatach artystycznych „Moja papeteria”. 

Pożytecznie spędzałyśmy czas, zachęcając dzieci do „wspólnego czytania”. Podczas naszych spotkań było miło i sympatycznie! Przed nami kolejne spotkania czytelnicze. Nad tym, żebyśmy aktywnie pracowały w kółku czuwała  nasza bibliotekarka – Pani Bogusława Kondratko.

Julia Ruszewska, Paulina Panek, Marika Malek, Nikola Nocoń oraz  bliźniaczki Daria i  Julia Kopyszke.