Czytelniczo w ostrowskiej "dziewiątce"

W naszej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim czytanie najmłodszym i współpraca z przedszkolem to już tradycja. Cykliczne spotkania z przedszkolakami odbywają się od 2012 roku. Ciekawostką jest to, że obecnie czytają przedszkolakom uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 sami byli przedszkolakami i brali udział w projekcie czytelniczym naszej biblioteki szkolnej pt. "Z Martynką przez cały rok"! W tym roku szkolnym w bibliotece gromadziły się trzy grupy uczniów klas IV-V (Szkolny Klub Książki, Koło Miłośników Książki oraz Koło biblioteczne), razem 26 osób. Wszyscy chętnie uczestniczą w spotkaniach, które odbywają się raz w tygodniu. Do czytania młodszym lub organizacji akcji czytelniczych włączają się tylko chętni. Szkolny Klub Książki (10 osób) jest także zaangażowany w projekcie Ostrowskie Dyskusyjne Szkolne Kluby Książek, którego  organizatorem jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

W ciągu trzech miesięcy zostały zorganizowane cztery czytelnicze spotkania z przedszkolakami. Dziewczynki czytały książkę "Martynka bawi się w teatr", która stała się przyczynkiem do rozmowy o teatrze, zwłaszcza o teatrze lalkowym. "Martynka w ogrodzie" pozwoliła przedszkolakom zgłębić temat prac ogrodowych w różnych porach roku oraz potrzebnych do tego narzędzi. Przed Świętami Wielkanocnymi dzieci usłyszały "Wielkanocne opowieści", dzięki której przypomniano niektóre wielkanocne tradycje i obrzędy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci przedszkolaków odwiedziły postacie z baśni Andersena, które przedstawiły się oraz zapoznały dzieci z opowieścią "Dzielny ołowiany żołnierzyk".
Spotkanie o emocjach zostało zrealizowane według scenariusza załączonego do książki "Kolorowy potwór". Dzieci wysłuchały tekstu, później do oznaczonych szklanych naczyń wkładały odpowiednie kolorowe bibułki. Na zakończenie podzielone na pięć grup kolorowały potwory. 


Uczniowie klas I - III w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji wysłuchali zabawnych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci korowód postaci z baśni Andersena odwiedził uczniów w klasach, aby przedstawić się, oraz zapoznać dzieci z listem skierowanym do nich przez tegorocznego organizatora święta - Łotwę. Uczniowie z klubów czytelniczych, w dużej mierze, byli organizatorami Nocy z Andersenem. Czytali fragmenty z baśni Andersena, przedstawili postać znanego baśniopisarza oraz służyli pomocą w sprawnym przebiegu nocnych podchodów w których rywalizowali uczniowie klasy trzeciej. Dzieci chętnie uczestniczą w spotkaniach czytelniczych, z uwagą słuchają czytanych tekstów, aktywnie biorą udział w zabawach i rozmowach.

W ramach II Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady 18 kwietnia odbyło się wielkie czytanie fragmentów książek Małgorzaty Musierowicz pod hasłem "Spotkania z rodzina Borejków". Do  czytelni  zostały zaproszone kolejno klasy piąte i szóste, które były uczestnikami imprezy czytelniczej przygotowanej przez Szkolny Klub Książki. Uczniowie czytali wybrane fragmenty z powieści Małgorzaty Musierowicz,  a także scharakteryzowali krótko samą autorkę i jej najważniejszych bohaterów. Specjalnymi gośćmi w czasie całodziennego czytania Jeżycjady byli dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak (literaturoznawca, pisarka) i dr Tomasz Gruchot (teoretyk literatury oraz moderator Ostrowskich Szkolnych Klubów Książki).
Wraz z młodzieżą czytały także nauczycielki języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze.Szkolny Klub Książki poznał także Jeżycjadę „od kuchni”. Uczestniczki klubu zgłębiły bowiem w praktyce tajniki kuchni Mili Borejko i przygotowały trzy rodzaje past według przepisów zamieszczonych w „Łasuchu literackim” w rozdziale 6 „Co piszczy w Kwiecie kalafiora?”.
W ramach „Spotkań z rodziną Borejków” odbyło się także popołudnie filmowe z serii „Nakręcone książki”, w czasie którego odbyła się projekcja filmu „ESD”  zrealizowanego na podstawie książek „Kwiat kalafiora” i „Ida sierpniowa”, według scenariusza samej autorki i w reżyserii Anny Sokołowskiej.
Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyła wystawka książek Małgorzaty Musierowicz oraz został stworzony specjalny kącki czytelniczy do indywidualnego cichego czytania. Uczniowie zachęceni wcześniejszymi wydarzeniami chętnie z niego korzystali, bo Jeżycjadę można czytać wszędzie, zawsze i wciąż od nowa,  choć niekoniecznie od początku.

Renata Sikora, opiekunka klubu czytelniczego

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim