Dobro zatoczyło koło

W drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 Klub czytelniczy z elementami wolontariatu w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie z powodzeniem kontynuował swoją działalność.
Prowadziłyśmy zajęcia dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Przyjazna Kraina” w Warszawie (ul. Sielecka 26), dzieląc się z nimi zarówno wrażliwością na tekst literacki, jak również radością ze spotkania w znajomym już gronie. I tak oto, podczas kolejnych spotkań czytelniczych, odbywałyśmy z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami np. podróże z Panem Kuleczką (bohaterem serii książek dla dzieci autorstwa Wojciecha Widłaka) do najbardziej niezwykłych miejsc na całym świecie. Zaś innym razem przyniesiony przez nas Elmer, czyli słonik w kratkę zabawiający całą dżunglę (bohater książek McKee Davida), niejako „osobiście” odkrył przed przedszkolakami tajemnicę tęczy, stając się zarazem najmilszym pluszakiem.


Bliskie i serdeczne więzy, jakie powstały między nami a dziećmi, czyniły owe czytelnicze zajęcia czasem przyjacielskich rozmów oraz dzielenia się pasjami. My potrafiłyśmy wymienić ich imiona, a przedszkolaki – przywołać z pamięci przebieg każdych zajęć, które przeprowadziłyśmy. I tak właśnie, wbrew wcześniejszym ustaleniom, spotkania stawały się coraz dłuższe…
Wypracowany w pierwszym półroczu sposób działania nadal doskonale się sprawdzał. Każde zajęcia składały się z trzech części: krótkiej gry lub zadania „na dobry początek”, spotkania z literaturą oraz zabawy integracyjnej, powiązanej z piosenką i tańcem.


Z perspektywy kilkumiesięcznej, dość intensywnej pracy w klubie czytelniczym widzimy wartość tego czasu liczoną nie tyle wypracowaną liczbą godzin wolontariatu, ile ilością uśmiechów i uścisków, które otrzymywałyśmy od przedszkolaków. Dając swój czas i uwagę, napełniłyśmy serce, dobro zatoczyło koło i wróciło do nas. Było warto! A zatem nie ulega wątpliwości, że zobaczymy się w przyszłym roku szkolnym!