Działamy, czytamy w Zamościu

W każdy kwietniowy czwartek w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu odbywały się spotkania czytelnicze. Zajęcia miały na celu rozbudzić w dzieciach z najmłodszych klas zamiłowanie  do czytania. Potrzeba kontaktu z książką była rozwijana i wzbogacana razem z aktywnością  plastyczną, muzyczną, teatralną. Uczniowie z klubu czytelniczego do prezentacji wybrali wiersze Jana Brzechwy, ponieważ są pełne humoru i fantazji. 

Zajęcia rozpoczynała zabawa integracyjna, po której odbywało się czytanie i zajęcia rozwijające umiejętności aktywnego słuchania. Następnie każdy uczeń wykonywał jedno z zadań: rysowanie ilustracji wybranej postaci, układanie swojego  zakończenia wiersza, przedstawienie fragmentu wiersza. Na ostatnich zajęciach odbył się quiz literacki dotyczący wysłuchanych wierszy połączony z miłą niespodzianką książkową dla najaktywniejszych słuchaczy.

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie zorganizowali wraz z Filią Nr 4 Książnicy Zamojskiej happening promujący czytelnictwo. Dnia 23 kwietnia 2018 roku na Rynku Wielkim zachęcali mieszkańców miasta i turystów do czytania książek.

Rozmawiali o preferencjach czytelniczych rozmówców, przedstawiali argumenty skłaniające do  czytania. Rozdawali przygotowane przez Książnicę książki, aby sprowokować rozmówców do szybkiej lektury. Happening spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Nasi uczniowie wnieśli na Rynek Wielki uśmiech, życzliwość i pozytywne nastawienie do książek i ich czytania.

Natomiast w szkole klub czytelniczy przygotował inscenizację teatralną pod tytułem „Książka przed sądem", w której udowadniali, że moda na książkę była, jest i będzie.

Beata Kita, opiekunka klubu czytelniczego

w Szkołle Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu