JAK CZYTAMY W LEŻAJSKIEJ "JEDYNCE"?

Chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku utworzyli klub czytelniczy, w którym spotykamy się raz na dwa tygodnie, pod opieką p. Marii Ostolskiej. Przygotowujemy się do inscenizacji i głośnego czytania dzieciom oraz szukamy pomysłów do promocji czytelnictwa. Celem spotkań było rozwijanie u dzieci pasji czytania i kształcenie umiejętności słuchania tekstu czytanego.
Uczniowie z klasy I wzięli udział w spotkaniu czytelniczym, którego tematem przewodnim były podróże. Dzieci wysłuchały książki pt. „Piraci z naszej ulicy” czytanej przez członkinie klubu czytelniczego, następnie chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Poznały nowe środki lokomocji i pakowały plecak do podróży. Poprzez zabawę uczyły się właściwie wybierać przedmioty niezbędne do wyjazdu w góry. To praktyczne zadanie sprawiło im dużo radości i wywołało uśmiech na twarzach.

Uczniowie klas III wzięli udział w spotkaniu czytelniczym z wykorzystaniemksiążki „Mieszkanka chatki na moczarach” B. Kropki. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego trybu życia. Dziewczynki należące do klubu przeczytały bogatą w dobre rady książkę, a następnie odbył się quiz. Zadaniem uczniów było przyporządkowanie do właściwej grupy (zdrowe, niezdrowe) różnorodnych produktów. Dzieci wykazały się dużą wiedzą i świetnie poradziły sobie z ćwiczeniem.


 

17 listopada 2017r. uczniowie należący do klubu czytelniczego "PoczytajMy" pod opieką p. M. Ostolskiej uświetnili swoim występem wydarzenie,  jakim była „Noc w bibliotece” zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Leżajsku. Celem akcji było rozwijanie u dzieci pasji czytania, wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich. Realizacja tej akcji cieszyła się dużym powodzeniem  zarówno wśród starszych, jak i młodszych dzieci. Rozbudziła w nich zainteresowania czytelnicze i ciekawość poznawczą.

W dniu 18 grudnia 2017 r. członkowie klubu uczestniczyli w warsztatach czytelniczych prowadzonych przez lokalną poetkę p. Jolantę Szal-Mach. W czasie spotkania uczniowie mieli okazję poznać historię życia autorki, jej pasje (m.in. czytanie i kaligrafię) oraz początki przygody z pisaniem. Można było usłyszeć wiersze m. in. z tomiku ,,W drodze...”. Odczytali je nasi uczniowie oraz sama poetka. Spotkanie to uwrażliwiło dzieci na piękno tekstu literackiego oraz uświadomiło jak miło spędzić czas z książką.

Maria Ostolska,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku