Klub z Jerzmanków

Do naszego klubu czytelniczego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach początkowo zgłosiło się 5 szóstoklasistów, ale kiedy rozeszła się fama, że to super spotkania, nasza grupa stale się powiększała. Na 10 jubileuszowym spotkaniu) było nas 12 :) Na początku rozmawialiśmy o swoich fascynacjach czytelniczych - to było tak ciekawe, że zawsze żałowaliśmy, że 45 minut szybko i z czasem wydłużyliśmy spotkania do 90 minut raz w tygodniu przez 3 miesiące.

Dużo czasu poświęciliśmy na uzgodnienie, jakie książki chcemy czytać młodszym kolegom, bo okazało się, że jest tyle ciekawych książek naszego dzieciństwa. Wiersze Jana Brzechwy i przygody Kubusia Puchatka pogodziły wszystkich i okazały się strzałem w dziesiątkę. My dużo nauczyliśmy się przygotowując spotkania z dziećmi, bo musieliśmy dochodzić do kompromisu - co będziemy czytać, jak omawiać, jakie zabawy przeprowadzić. Miło było bawić się w  nauczycieli i obserwować, jak przedszkolaki nas słuchają i świetnie się bawią.


Akcja czytelnicza polegała na zgromadzeniu książek naszego dzieciństwa polskich autorów. Zrobiliśmy ich wystawę i urządziliśmy wspólne czytanie. Okazało się, że nie wszyscy znali te utwory i z przyjemnością nie tylko je przeglądali, ale także uczestniczyli we wspólnym czytaniu fragmentów. Byli nawet chętni na pożyczenie do domu poszczególnych książek. Zamierzamy kontynuować spotkania naszego klubu czytelniczego!

Ewa Mazur, opiekunka klubu czytelniczego

w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach