Kolorowy Potwór w Lisznie

Zajęcia z książką Kolorowy potwór zostały przeprowadzone w ramach spotkań czytelniczych w klasie zerowej (trzecie spotkanie) przez klub czytelniczy ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie. Uczennice z klubu czytelniczego przeprowadziły zajęcia 26 kwietnia 2018 według zaproponowanego scenariusza.

Podczas czytania książki uczennica pokazywała zamieszczone w niej obrazki. Następnie odbyła się rozmowa na temat przeczytanego tekstu. Kolejne zadanie polegało na umieszczaniu wełny w słoikach, po czym dzieci opowiadały, jakim emocjom odpowiadają poszczególne kolory wełny. Dzieci brały włóczkę w takim kolorze, który najlepiej odzwierciedla ich samopoczucie.

W następnej kolejności maluchy zostały podzielone na grupy. Każda z grup otrzymała karton o formacie A3, na nim malowała potwora w kolorze, jaki wybrała. Niektóre dzieci naklejały na karton kawałki włóczki. Po zakończonym zadaniu dzieci opowiadały o swoim potworze. W nagrodę otrzymały kolorowanki z potworem do pomalowania w domu. Spotkanie zakończyło się zabawą ruchową wybraną przez dzieci, czyli „starego niedźwiedzia”. Maluchy chętnie uczestniczyły w zajęciach, spotkanie przebiegało w atmosferze radości i zabawy.

Beata Brus, opiekunka klubu czytelniczego

ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie