Książka nas łączy w Józefowie

24 X działając w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie wybraliśmy się na spotkanie czytelnicze do miejscowego przedszkola. Naszym głównym celem jest promowanie głośnego czytania wśród najmłodszych. Zawsze ochoczo z uśmiechami na twarzy wyruszamy do naszych młodszych kolegów. Staramy się wzbudzić w nich zainteresowanie książkami i czytaniem. Inspiracją stała się dla nas  „Kropka” Petera H. Reynoldsa . Na początku rozmawialiśmy z maluszkami  o zainteresowaniach, zaznaczając iż każdy ma jakiś potencjał, który może wykorzystać. Potem przeczytaliśmy książkę z podziałem na role. Dzieci słuchały z uwagą, następnie miały za zadanie połączyć kropki. Gdy to już zrobiły, na kartkach pojawiały się różne obrazki.  Podczas spotkania przedszkolaki wysłuchały bajki terapeutycznej o uśmiechach. Chcąc wprowadzić dzieci w dobry nastrój,  rozdawaliśmy te uśmiechy, a maluszki chowały je do kieszeni, by zanieść je do swoich domów. Było to dla nich zaskakujące i wywołało pozytywne emocje. Przygotowaliśmy też zagadki, które dzieci bardzo lubią i chętnie na nie odpowiadają. Czas wśród przedszkolaków upłynął bardzo szybko.

W listopadzie my - dziewczęta klas gimnazjalnych  SP w Józefowie należące do  Klubu Przyjaciół Biblioteki przygotowałyśmy dla swych młodszych koleżanek i kolegów jesienne spotkanie z baśniami. Przed wizytą opracowałyśmy odpowiedni scenariusz, wybrałyśmy teksty,  kilka z nas wykonało  potrzebne rekwizyty, zadbałyśmy także  o oprawę muzyczną i pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza przeprowadziłyśmy próby. W trakcie spotkania zaprezentowałyśmy  mniej znane dzieciom baśnie, m.in. ,,Trzech muzykantów  z Bremy”.  W drugiej części spotkania przedszkolna grupa opowiadały na pytania związane  z treścią popularnych bajek (,,Kopciuszek”, Śpiąca Królewna”, ,,Kot w butach” i in. ), łączyła prezentowane przez nas rekwizyty z odpowiednimi tytułami oraz rozwiązywała tematyczne zagadki. Spotkanie przeplatane było zabawami ruchowymi i nauką piosenki. Dzieci chętnie słuchały czytanych bajek,  z zapałem brały udział w proponowanych im zadaniach i zabawach, spontanicznie podziękowały i poprosiły o następną czytelniczą wizytę.

Tuż przed świętami 12 XII odwiedziliśmy przedszkolaków w przebraniach mikołajowych. Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania wierszy „Mikołajki” i „Święty Mikołaj”. Następnie dzieci wysłuchały wywiadu ze Świętym Mikołajem, w którego postać wcielił się nasz kolega. Mikołaj opowiadał m.in. jak zostawia prezenty, co robi w czasie wolnym oraz jakie ma zainteresowania. W dalszej części spotkania przedszkolaki wysłuchały „Opowieści o Świętym Mikołaju” M. Marczyńskiej. Następnie brały udział w rozmowie i odpowiadały na pytania dotyczące opowieści.  Duże zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudził quiz pt. „Co wiem o świętym Mikołaju?” Przedszkolaki bardzo chętnie odpowiadały pytania, które nie sprawiały im większych trudności. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawie ruchowej, podczas której wcieliły się w role pilotów i wyruszyły w podróż do Laponii.

Alicja Góra, Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie