Nowe przyjaźnie dzięki literaturze

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Zaborze, podobnie jak w I semestrze, spotykali się z uczniami szkoły podstawowej w ramach projektu "PoczytajMy".

Od lutego do maja starsi koledzy czytali młodszym poezję (m.in.) Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Marcina Brykczyńskiego oraz kolejne utwory prozatorskie z serii „Mądra Mysz” poświęcone zagadnieniom ochrony przyrody i zdrowego trybu życia.

Podczas wspólnych zajęć uczniowie szkoły podstawowej poznawali nowe teksty, ale także wykonywali różne zadania, rozwiązywali łamigłówki, krzyżówki, tworzyli prace plastyczne na określony temat.

Wspólne comiesięczne spotkania zaowocowały nowymi przyjaźniami między dwoma pokoleniami - na szkolnych korytarzach coraz częściej słychać rubaszny śmiech dzieci rozbrzmiewający między "gimnazjalnymi przewodnikami" po literaturze.