Ostatnie drzewo w mieście

Szkolny klub czytelniczy w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach w dniach 8 – 13 maja przeprowadził w klasach I-III 4czteryzajęcia związane z otrzymaną od wydawnictwa Adamada książką Petera Carnavasa ,,Ostatnie drzewo w mieście”. To historia Edwarda, który mieszkał w mieście, w jakim nikt nie zechciałby mieszkać – szarym, pełnym betonu, z jednym tylko drzewem. Gdy ktoś je ściął, Edward najpierw rozpaczał, a potem zaczął sadzić drzewa i włączył do tej akcji dorosłych. Miasto wypiękniało i z pewnością wszystkim milej i zdrowiej się w nim mieszkało.


O roli drzew dla człowieka i o różnych wydarzeniach związanych z przedstawianą książką opowiadały same dzieci, na podstawie ilustracji i przy pomocy pytań prowadzących zajęcia czwartoklasistek. Była to nie tylko lekcja wyobraźni, ale także przyrody, ekologii, języka polskiego, a nawet plastyki – bo po przeczytaniu książki uczniowie wzięli się za rysowanie siebie w roli Edwarda, czyli przy sadzeniu drzewa – najlepiej przy pomocy rodziców. Z prac powstały klasowe gazetki i galerie na korytarzu.


Każde z zajęć skończyło się apelem o to, by uczniowie (oczywiście pod opieką rodziców) posadzili swoje drzewa, a później o nie dbali. Zdjęcia z sadzenia drzewa lub jego pielęgnowania rodzice nadsyłają na pocztę
mailową szkoły i są one umieszczane na stronie internetowej szkoły. W czasie spotkania czytelniczego w klasie II członkinie klubu dowiedziały się, że ta klasa prowadzi swój sad obok szkoły i że w sadzie uschła jedna jabłoń. W dniu 13 maja klub czytelniczy przyszedł do drugoklasistów
z niespodzianką – sadzonką jabłoni. Nowe drzewko zostało wspólnie posadzone w sadzie.

Anna Stanek, opiekunka klubu czytelniczego

w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach