Poezjowanie na Czwartku w Lublinie

W Szkole Podstawowej nr 19 w Lublinie powstały dwie grupy pod opieką p. Ewy Grodeckiej i p. Marty Bednarczuk. Uczniowie klas IV poznawali wiersze swoich ulubionych poetów: J.Brzechwy, J.Tuwima, J.Czechowicza oraz J.Kulmowej i czytali je przedszkolakom i uczniom z klas I.

Ich starsi koledzy z klas VII SP i II gimnazjum sięgnęli szczytów. Zajmowali się twórczością poetyckich noblistów: Cz. Miłosza, W. Szymborskiej oraz wierszami Z.Herberta i J. Hartwig. Dbaliśmy, aby nasze cotygodniowe spotkania miały uroczysty, niecodzienny charakter. Przygotowywaliśmy słodki poczęstunek, dekoracje, zapalaliśmy świece i zaczynaliśmy czytać …

19 grudnia zorganizowali również spotkanie z lubelskim Poetą, p. Waldemarem Michalskim.

Ewa Grodecka, Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie