Rozczytany autobus w Kaliszu

W marcu w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu spotykaliśmy się kilka razy, aby przygotować miejską akcję czytelniczą zachęcającą Kaliszan do czytania książek w trakcie jazdy autobusem. Nawiązaliśmy współpracę z Kaliskimi Liniami Autobusowymi i Dyrekcja wyraziła zgodę na przeprowadzenie akcji.

W piątkowe popołudnie 29 marca, wolontariusze : Kamila, Patrycja, Zosia, Stanisław i Szymon zaangażowali się w głośne czytanie w autobusie Kaliskich Linii Autobusowych. Przez całą drogę z Pętli przy ul. Wyszyńskiego do Pętli Winiary i z powrotem (ok. 2 godzin) czytali „Katarynkę” Bolesława Prusa.

Pasażerowie wsiadali i wysiadali, a oni jak przysłowiowe katarynki czytali kaliszanom nowelę. Poza małymi wyjątkami spotkali się z uznaniem i uśmiechem jadących. Naszym zdaniem akacja udała się. Wiemy już z różnych źródeł, że otrzymaliśmy pozytywne opinie. Bardzo nas to cieszy i motywuje do dalszych działań!

Klub Czytelniczy ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu

pod opieką p. Jolanty Świniarskiej