Sąd nad książką w Promniku

28 marca, realizując kolejne zadanie w ramach programu "PoczytajMY", wybraliśmy się na świetlicę w Promniku, podlegającą Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku. Oczywiście naszym celem było wspólne czytanie baśni. Jednak postanowiliśmy zwrócić uwagę dzieci na to jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa książka, dlatego najpierw zaprezentowaliśmy krótkie przedstawienie pt. "Sąd nad książką". Wszystkim bardzo się ono podobało - nas też pobudziło do refleksji. Potem przeczytaliśmy zgromadzonym dzieciakom kilka baśni Andersena. Nie obyło się bez niespodzianek, czyli konkursu. Pytania oczywiście dotyczyły przeczytanych baśni. Każda prawidłowa odpowiedź (a były tylko takie :-) ) nagradzaliśmy słodką niespodzianką.
Po raz kolejny zarówno my, jak i nasi słuchacze, świetnie się bawiliśmy i zyskaliśmy nowe wiadomości oraz doświadczenia.