Tworzymy książki

W naszym klubie w Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi spotykaliśmy się systematycznie raz w tygodniu. Czytaliśmy, wychodziliśmymy z czytaniem do innych. Przygotowaliśmy czytanie dla dzieci w przedszkolu bajki,, Czerwony Kapturek" i jednocześnie przygotowaliśmy teatrzyk kukiełkowy.

Powstał też pomysł stworzenia własnych książek. Opieraliśmy się na wskazówkach  profesora Jana Miodka "I ty możesz napisać książkę". Ciekawy pomysł miał Kuba, który tworzy książeczkę według podpowiedzi haseł typu: Oblej, rozlej, chluśnij kawą Tutaj, Zadźgaj tę stronę ołówkiem.

To działanie pochłonęło bez reszty cały klub czytelniczy! Wszyscy klubowicze wciągnęli się w pisanie, tworzenie, kreatywne zestawianie obrazów i słów.

Zofia Wojnowska, opiekunka klubu czytelniczego

w Szkole Podstawowej im. świętej Królowej Jadwigi w Dydni