Uczniowskie myśli wokół czytania

Zapraszamy do przeczytania 3 relacji opracowanych przez 3 uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Klubem opiekuje się p. Grażyna Kochalska.

W dniu 24.10.17. udałyśmy się na nasze drugie spotkanie czytelnicze do przedszkola. Dzieci ucieszyły się na nasz widok i z chęcią wysłuchały przygotowanych wierszyków. Współuczestniczyły w ich czytaniu i bardzo dobrze odpowiadały na nasze pytania dotyczące tekstu (np. jakie znacie zielone warzywa?; jakie warzywa miała kucharka na stole?; co mogła z nich zrobić?). Największym zainteresowaniem cieszyło się wspólne śpiewanie piosenki o pomidorze. Udało nam się zainteresować dzieci czytanymi wierszykami. Po ich przeczytaniu  rozdałyśmy kolorowanki warzyw. Dzieci przystąpiły do pracy plastycznej – kolorowały różne poznane warzyw. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.

Zuzanna Goluch 

W tym roku podjęliśmy zadanie czytania już najmłodszym przedszkolakom, tj. 3-4 latkom. Jako wolontariusz objęłam opieką tę grupę maluchów w obecności wychowawcy przedszkolaków. Czytanie trwało krótko ze względu na mniejsze przygotowanie dzieci do zajęć czytelniczych. Próbowałam zainteresować je książką i czytaniem, zadając im pytania dotyczące treści.  Od razu zorientowałam się, które dziecko słucha. Czytałam głośno, wyraźnie modulując głos. Stopniowo postaram się przedłużać czytanki w powiązaniu z przerywnikami: zabawą dla dzieci. Chciałabym im pokazać , że książki nie są nudne. Pierwsze spotkanie upłynęło szybko, pamiętałam o ćwiczeniach utrwalających i integrujących treści przeczytanych wierszyków.

                                                                  Dominika Więcek

W dniu 3.10.17. udałyśmy się na nasze pierwsze spotkanie czytelnicze do przedszkola. Dzieci bardzo chętnie wysłuchały czytanej bajki, która była ilustrowana pacynkami świnek i wilka. Współuczestniczyły w jej czytaniu, poprzez powtarzanie stałych elementów dialogu. Równie ochoczo robiły przygotowane zadania na temat bajki. Udało nam się nawiązać świetny kontakt z dziećmi, które chętnie podjęły się zadań w przygotowanych dla nich książeczkach. Wspólnie z nami rozwiązały wszystkie zadania, chętnie zadawały pytania związane z treścią bajki. Nie miałyśmy żadnych trudności, spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.