W Lublinie...

W maju klubowiczki z XXIX LO w Lublinie zorganizowali wyjście do uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie. Gimnazjalistki przygotowały lekcję o przyjaźni w oparciu o bajki "Przyjaciele" autorstwa Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza.

Przeprowadziły ciekawe zajęcia: czytały teksty, rozmawiały o cechach dobrego przyjaciela, wyjaśniały postawy bohaterów. Następnie dzieci, zakładając przygotowane przez wolontariuszy maski, wcielały się w role zwierząt z bajki „Przyjaciele” I. Krasickiego.

Na zakończenie czwartoklasiści rysowali wybrane przez siebie fragmenty z omawianych bajek. 


W maju uczniowie XXIX LO w Lublinie przygotowali szkolną imprezę poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w 70. rocznicę jego śmierci. Opracowali plakaty (24 egzemplarze w kolejności chronologicznej życiorysu rotmistrza) o postaci i dokonaniach "ochotnika do Auschwitz", które zostały umieszczone na korytarzach. Dzięki plakatom wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z kalendarium życia rotmistrza.

Członkowie wolontariatu czytelniczego przygotowali scenariusz spotkania, a następnie imprezę szkolną, na którą zaprosili uczniów czterech klas. Podczas zajęć czytali fragmenty książek o Witoldzie Pileckim: „Mój ojciec” Zofii Pileckiej –Optułowicz oraz „Ochotnik” Marco Patricelli’ego, przeplatanych obrazami filmowymi i muzycznymi.

Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna, opiekunka klubu czytelniczego

w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie