W Żurominie

W dniu 4 grudnia 2018 roku klubowiczki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie odwiedziły dzieci przebywające w oddziale dziecięcym SP ZZOZ. Zaprezentowały program słowno-muzyczny ,,To już są święta", w tracie którego pani Aneta Czyżyk czytała: ,,Krainę lodu". Uczestnikami spotkania, a zarazem wspaniałymi słuchaczami były dzieci przebywające w szpitalu z zainteresowaniem wysłuchały bajki, które czytała bibliotekarka, wolontariuszki umiliły czas podopiecznym. Klubowiczki na koniec przekazały prezent dla podopiecznych w postaci książeczek do czytania, kolorowanek, kredek, zakładek do książek promujących akcję oraz bibliotekę , jak również słodkości i maskotki dla dzieci.

Klub odwiedził także podopiecznych Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego żuromińskiego szpitala. Tym razem uczennice: Nicol Jakubowska, Kinga Lankajtes, Aleksandra Przywitowska, Maria Sadowska, Zuzanna Stankiewicz, Maja Radzimska, Natalia Truszkowska przygotowali dla pensjonariuszy program słowno- muzyczny ,,Hej kolęda, kolęda". Wolontariusze zaprezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie. Wspólnie zaśpiewano kolędy. Uczennice wręczyły pacjentkom i  pacjentom prezenty od Mikołaja. Pensjonariusze Zol-u  nigdy nie kryją radości i wzruszenia podczas wizyty młodych ludzi. Na koniec spotkania wykonano wspólną fotografię. 

Klub działa już od kilku lat pod opieką p. Anety Czyżyk, a jego akcje opisywał również lokalny Tygodnik ciechanowski.