Wstęp tylko za książkę

Klubowiczki ze Szkoły Podstawowej im. VII Obwodu AK ,,Obroża" w Brzezinach wzięły udział w szkolnej Nocy Filmowej, podczas której miała miejsce również akcja czytelnicza. W wydarzeniu mógł uczestniczyć każdy uczeń szkoły z klas IV-VIII oraz gimnazjum, ale warunkiem miało być przeczytanie zadeklarowanej wcześniej książki na zadany temat (np. książki mającej więcej niż 300 stron, napisanej przez kobietę, z przymiotnikiem w tytule, fantastycznej, biograficznej itp.) oraz przesłanie na specjalny adres mailowy zabawnego zdjęcia przedstawiającego czytanie w nietypowy sposób, w nietypowej pozycji itp.

\

Wszyscy spotkali się w szkole 7 grudnia o godz. 19.00. Po czynnościach organizacyjnych na uczniów czekało pierwsze zadanie - niespodzianka. Wszyscy mieli bowiem przygotować reklamę przeczytanej książki oraz stworzyć tematyczny plakat. Ponieważ okazało się, że uczniowie czytali podobne książki, pracowali w grupach. Po prezentacji na korytarzu szkolnym powstała galeria plakatów promujących czytanie. Następnie miał miejsce szkolny Master Cher. Uczniowie w grupach przygotowywali dla siebie kolację - były to zdrowe kanapki, sałatki owocowe i warzywne. Kolejno wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie wyświetlano wcześniej przesłane filmy. Potem miały miejsce wspólne układy taneczne oraz wreszcie projekcje wybranych przez uczniów filmów.

 

Karolina Bernat, opiekunka klubu czytelniczego

ze Szkoły Podstawowej im. VII Obwodu AK ,,Obroża" w Brzezinach