Zimowe czytelnicze Lotto

Klub ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej zorganizował akcję czytelniczą „Zimowe Lotto”. Polegała ona na wylosowaniu przez ucznia, rodzica, nauczyciela śnieżynki, która na odwrocie posiadała numer inwentarzowy książki. Książki zostały wcześniej zabrane z półek, a numery inwentarzowe napisane na śnieżynkach. Z wylosowaną śnieżynką czytelnik podchodził do nauczyciela bibliotekarza, który następnie wypożyczał książkę z podanym numerem inwentarzowym.

Akcja odbyła się tuż przed feriami zimowymi, tak aby czytelnicy mogli czytać książki w trakcie przerwy zimowej. W sumie wypożyczonych zostało 45 książek. Tematyka książek była zimowa, ale nie tylko… bo przygodowa, fantasy etc. Każdy wypożyczający dodatkowo otrzymał zimową zakładkę.

Monika Kłębczyk, opiekunka klubu czytelniczego

ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej