Rośnijmy z książką! – obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

Czas: 90 min (2 x 45 min)

Temat: Opowiem Wam historię mojej okolicy.

 

1. Czas trwania (45-60 min. – w zależności od tempa  pracy grupy)

 

Temat: Moja wymarzona droga do przedszkola i z przedszkola do domu lub

 Moja wymarzona droga do szkoły i ze szkoły do domu[1]

Czas trwania (45-60 min. – w zależności od tempa  pracy grupy)

 

Materiał dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących spotkania czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Scenariusz zajęć.

Strony