Temat: Opowiem Wam historię mojej okolicy.

 

1. Czas trwania (45-60 min. – w zależności od tempa  pracy grupy)

 

Temat: Moja wymarzona droga do przedszkola i z przedszkola do domu lub

 Moja wymarzona droga do szkoły i ze szkoły do domu[1]

Czas trwania (45-60 min. – w zależności od tempa  pracy grupy)

 

Materiał dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących spotkania czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Scenariusz zajęć.

Część I - Cele: - pielęgnowanie więzi rodzinnych, - uświadomienie potrzeby dbania o miłość, przyjaźń w rodzinie, szacunek dla innych - dostrzeganie potrzeb najbliższych, - inspirowanie do dłuższych wypowiedzi; - wzbogacenie wiedzy o swojej rodzinie; - podnoszenie poziomu umiejętności plastyczno-technicznych Część II - Cele: - wzmacnianie więzi dziecka ze środowiskiem przedszkolnym, - budowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, - poznawanie struktury organizacyjnej przedszkola, - inspirowanie do twórczej aktywności intelektualnej i plastycznej, - nabywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i młodzieżą.

Strony