I Ty możesz czytać książki najmłodszym!

PoczytajMy to program edukacyjny, wspierający czytelnictwo. W szkołach, bibliotekach, świetlicach zakładane są uczniowskie kluby czytelnicze, które nakręcają dzieci i młodzież do czytania. Młodzież z klubu przygotowuje regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka oraz akcje czytelnicze w szkole i w sąsiedztwie. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w czytelnictwo i wolontariat. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze wspólnie bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą! Natomiast w trakcie akcji czytelniczych młodzież w nietuzinkowy sposób pokazuje swoim rówieśnikom, jak wciągające jest czytanie. Organizują happeningi czytelnicze, gry terenowe z cytatami i wiele innych atrakcji!

Zaczytana Polska, świadomi obywatele

Z regularnych raportów o stanie czytelnictwa w Polsce nie wyłania się ciekawy obraz. W 2017 roku ponad 60% dorosłych Polaków nie przeczytało żadnej książki[1]. Wiemy, że kształtowanie nawyków czytelniczych zaczyna się od już od najmłodszych lat. Głęboko wierzymy, że czytanie właśnie najmłodszym przez ich starszych kolegów jest do tego bardzo skuteczną metodą. Jednak chcemy pokazywać, że czytanie nie kończy się jedynie w szkole. Młodzieżowe kluby w projekcie czytelniczym otrzymują wsparcie nauczycieli, rodziców, dziadków, a także bibliotekarzy, lokalnych działaczy, tak aby wspólnie zbudować środowisko sprzyjające czytaniu. Przez akcje czytelnicze uczniowie wychodzą poza mury szkolne i zachęcają do sięgnięcia po lekturę tych nieprzekonanych. Wychodzimy z założenia, że czytanie jest kluczem do zdobycia kompetencji społecznych i obywatelskich, które pozwolą ukształtować świadomych i krytycznie myślących obywateli. 

 

52 tysiące zaczytanych

Każdego roku szkolnego obejmujemy programem 400 szkół, w których działa co najmniej pięcioosobowy klub czytelniczy. Każdy z klubów regularnie spotyka się z trzydziestoosobową grupą przedszkolną i prowadzi dla niej zajęcia. Akcją czytelniczą w każdej szkole objęte jest przynajmniej stu odbiorców (w szkole, w sąsiedztwie). Zostaje nam tylko dodać, że program PoczytajMy działa nieprzerwanie od 2002 roku!

 

Jak działają kluby?

W trakcie udziału w projekcie czytelniczym PoczytajMy młodzież z klubu:

  • uczy się, w jaki sposób organizować spotkania czytelnicze: jakie ćwiczenia zaproponować, jak dobrać lekturę dla grupy uczestników, jak formułować pytania i polecenia;
  • ćwiczy dykcję, poprawne czytanie, autoprezentację;
  • samodzielnie prowadzi spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów;
  • rozwija własne talenty i dzieli się nimi z innymi;
  • realizuje własne pomysły na lokalne akcje czytelnicze, zachęcające do sięgnięcia po książkę;
  • daje sobie koleżeńską informację zwrotną dotyczącą efektów działania oraz zaangażowania w klub czytelniczy.

 

Jak wspieramy kluby?

CEO oferuje uczestnikom projektu czytelniczego materiały edukacyjne, scenariusze spotkań czytelniczych, pomysły na akcje czytelnicze, poradniki o działaniu klubów czytelniczych. Obejmujemy regularnym wsparciem nauczycieli przez indywidualne konsultacje w formie rozmów i prowadzonej mejlowej korespondecji, a także organizując dla nich warsztaty, prezentujące, jak poprowadzić dobry klub czytelniczy, w formie stacjonarnej lub online. Przy wsparciu wydawnictw dystrybuujemy egzemplarze książek do klubowych biblioteczek.

 

Pokazujemy, jak wartościowo spędzić czas

 

W programie zachęcamy młodych ludzi do działania na rzecz swoich młodszych kolegów. Jedna z klubowiczek z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie przyznała, że udział PoczytajMy uświadomił jej, że czas poświęcony innym nigdy nie jest czasem straconym. Stawiamy na budowanie relacji koleżeńskich, wzajemną pomoc i dobrą zabawę. Dajemy również przestrzeń na nowe odkrycia. Gimnazjalista z Lublińca został zaskoczony, że głośne czytanie uważnemu słuchaczowi może być przyjemnością również dla czytającego. To, co do tej pory często było udręką, stało się przyjemnością. Program PoczytajMy buduje dobre nawyki, ukazując, że punktem wyjścia do radosnego przeżywania czasu wolnego może stać się książka.

 

Współpraca

Od 2017 roku program finansowo wspiera Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Od wielu lat PoczytajMy wchodzi w partnerstwo z wieloma wydawnictwami. Stale współpracują z nami: Adamada,  Mamania, Media Rodzina, Nasza Księgarnia, Publicat, Zielona Sowa, Zakamarki. Przez wiele lat relacje ze szkolnych działań w programie PoczytajMy publikowane były w pismach: Cogito czy Victor Gimnazjalista.

 

[1] Zob. Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Biblioteka Narodowa: https://www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf


Na wszelkie pytania chętnie odpowie koordynatorka projektu czytelniczego Aneta Derda, aneta.derda@ceo.org.pl , tel. 22 825 05 50, wew. 210.