Regulamin 2021/22

 

Ważne informacje:

1. Jak pracować w reżimie sanitarnym?

Dzięki sygnałom od Państwa wiemy, że w wielu szkołach reżim sanitarny nie pozwala na taką pracę jak dotychczas. Dlatego proponujemy trzy rozwiązania:

1. Jeśli szkoła może pracować jak zwykle (bywają i takie), grupa realizuje tradycyjnie 5 spotkań i 1 akcję czytelniczą.

2. Jeśli szkoła nie może mieszać uczniów między klasami - pracujemy zdalnie, o tym kolejny post. Zadania na podstawie pracy z czasów pandemii - bajka, wyzwania i audiobook + niespodzianki w tym zdalna akcja czytelnicza (szczegóły wkrótce).

3. Jeśli szkoła musi łączyć spotkania czytelnicze i działania zdalne, może to zrobić - proszę o sygnał indywidualnie od każdej szkoły.

 

2. Co trzeba zrobić aby ukończyć projekt "Młodzi w Akcji"? 

1. Opiekunowie i opiekunki zespołów projektowych muszą wziąć udział w szkoleniu online, niezależnie od tego, czy brali wcześniej udział w programie "Młodzi w Akcji". 
Aby zaliczyć szkolenie, należy wziąć udział w minimum 2 z 3 webinarów. Na koniec szkolenia otrzymasz pierwsze zadanie projektowe. Na jego przesłanie będziesz mieć dwa tygodnie. Szkolenie zostanie podzielone na dwie grupy. 

W zakładce harmonogram są daty szkoleń.

3. NOWOŚĆ

 Twoi uczniowie zobowiązani są do wzięcia udziału w minimum dwóch webinarach wspierających przeprowadzenie projektu.Terminy zostaną podane

Ponieważ hasłem przewodnim tej edycji jest "Aktywne czytanie", zapraszamy wszystkich do wszelkich zabaw literackich w młodszymi kolegami i we własnym gronie klubu czytelniczego.

Pełna treść regulaminu w załączniku/