21 Grudnia 2016

Szkoła Podstawowa w Wiktorówku bierze udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. Tym razem działający tam klub czytelniczy zorganizował Mikołajkową noc w bibliotece.

20 Grudnia 2016

W Szkole Podstawowej im. A.I. Zboińskiego w Kikole działa klub czytelniczy. Działania uczniów są częścią ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. Grupą opiekuje się pani Kamila Warot.

19 Grudnia 2016

Jak zapamiętać wszystkie przeczytane w ciągu roku szkolnego książki i wszystkie tematy odbytych spotkań czytelniczych? Można je wszystkie zapisać. Najlepiej w widocznym i specjalnie do tego przygotowanym miejscu.

19 Grudnia 2016

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach bierze udział w ogólnopolskim programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. Opiekunką klubu czytelniczego w tej szkole jest pani Bogumiła Pawlik–Berek.

19 Grudnia 2016

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy” powstały trzy kluby czytelnicze. Kluby spotykają się regularnie, raz w tygodniu. Wspólnie przygotowują się do spotkań z młodszymi kolegami i koleżankami.

Strony