16 Czerwca 2017

Co wiesz o pszczołach?

Potocznie słowa pszczoła używamy do określenia pszczoły miodnej, jednak jest to nazwa jednego z tysięcy gatunków pszczół (nadrodziny) na świecie i ok. 400 w Polsce!

Czy wiesz, jak zbudowany jest układ pokarmowy pszczoły?

Wartość zapylania roślin przez pszczoły na świecie to ok 150 mld euro, czyli 2 razy więcej niż roczny przychód Polski!

Na jakie choroby chorują pszczoły?

Co oznaczają hasła: SADŹ , ZANIEDBUJ, KUPUJ LOKALNIE, UCZ SIĘ?

31 Maja 2017

Pszczoły są ważne i pożyteczne, ale coraz mniej ludzi o tym pamięta. Z tego właśnie powodu ja oraz kilka moich koleżanek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku pod opieką pani Justyny Stawickiej 16 mają br. wybrałyśmy się do przedszkola "Pod Topolą".

30 Maja 2017

Wolontariusze Klubu Czytelniczego zorganizowali w maju 2017 r. przy współpracy koordynatora dwa spotkaniaw ramach akcji Poczytajmy o pszczołach, bazując na dostarczonych materiałach i scenariuszu oraz książce Piotra Sochy "Pszczoły". Tematyka życia w pasiekach poruszana była na imprezie ekologicznej w naszej szkole.

29 Maja 2017

W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej im.Wojska Polskiego w Parszowie projektu „PoczytajMY”, uczennice ze szkolnego Klubu Miłośników Książki wraz z opiekunem zorganizowały akcję czytelniczą „Poczytajmy o…pszczołach”. Zajęcia przeprowadzone zostały w Obowiązkowym Oddziale Przedszkolnym.

19 Maja 2017

W przestrzeni medialnej coraz więcej słyszymy doniesień o szczególnym połączeniu pszczelej pracy z  naszym życiem. Ale czy faktycznie ich obecność albo nieobecność wpływa na jakość naszego życia?

Strony