Publikacja stworzona do realizacji programu PoczytajMy o DOMach, czyli Dobre Opowieści o Mieszkańcach w partnerstwie z Fundacją Habitat for Humanity Poland w ramach projektu BUILD Solid Ground.

Znajdziecie tutaj artykuły dotyczące tematyki migracji, przygotowane w ramach programu PoczytajMY o migracjach. Część z nich zostało zamieszczone w publikacji PoczytajMY o migracjach - przewodnik dla klubów czytelniczych.

Publikacja dla klubów czytelniczych - PoczytajMY o migracjach.

NOWA WERSJA - załącznik do pobrania

Publikacja PoczytajMY w wersji elektronicznej - stara wersja